Выпусков: 500

Hledáme staré recepty na nové problémy, i nové recepty na staré problémy. Jsme přesvědčeni, že v moudrosti předků je více dobra, než ve všech módních ideologiích dohromady, že ideály lidskosti a hodnoty naší civilizace nemají a nesmí být rozbity, ztraceny, zapomenuty. Zajímají nás lidé a jejich myšlenky, proto s lidmi rádi mluvíme, nevyslýcháme je.

Svobodné universum Martina Kociánová – pořady Kupředu do minulosti a Rada starších

  • Образование

Hledáme staré recepty na nové problémy, i nové recepty na staré problémy. Jsme přesvědčeni, že v moudrosti předků je více dobra, než ve všech módních ideologiích dohromady, že ideály lidskosti a hodnoty naší civilizace nemají a nesmí být rozbity, ztraceny, zapomenuty. Zajímají nás lidé a jejich myšlenky, proto s lidmi rádi mluvíme, nevyslýcháme je.

  Martin Kovář 3. díl: V Německu postavili v nadživotní velikosti sochu Lenina. To zešíleli?

  Martin Kovář 3. díl: V Německu postavili v nadživotní velikosti sochu Lenina. To zešíleli?

  „Neustálé vyrábění občanů tak či onak závislých na státu, a že si na to každou další dávkou, injekcí a podporou lidé a firmy zvykají, je smrtelné. Svět vypadá jinak. A jestli chce být Evropa konkurenceschopná, a koneckonců i Spojené státy, tak tohle musí přestat. Jinak je asijské velmoci zválcují, a nás s nimi. A bude po nás.“ To jsou jen některé myšlenky profesora Martina Kováře z našeho minulého povídání. Hovořili jsme také o někdejším prezidentovi Trumpovi, který byl liberálními médii tak často kritizován: „Trump neudělal v zahraniční politice za čtyři roky vůbec žádnou chybu. A málokterý americký prezident prospěl Evropě jako Donald Trump, když se k nám choval trochu nevybíravě, drsně, razantně, a když nám říkal, že Amerika je pro něj na prvním místě. A co měl říkat: Že mu jde o to, aby si vedla dobře hlavně Evropská unie? Reakce médií a politiků po jeho inauguračním projevu, kde řekl: „Amerika na prvním místě“, byla opravdu zběsilá.“ Nyní budeme s historikem a profesorem Martinem Kovářem pokračovat, a řeč bude nejen o Evropě a Americe, ale také o dnešní době velkých změn – a jakou roli v tom hraje ideologie liberální demokracie. 3. díl, 18.06.2021, www.KupreduDoMinulosti.cz

  • 28 мин.
  Max Kašparů 2. díl: Politická korektnost je jako komunistické kádrování

  Max Kašparů 2. díl: Politická korektnost je jako komunistické kádrování

  „Dnes nerozlišujeme mezi autorem názoru a tím, co ten člověk říká. Jakmile nemáme argument proti jeho názoru, tak napadneme autora. Dnes nás tedy moc nezajímá, co kdo říká, ale kdo to říká. Neútočí se na názory lidí, ale na samotné lidi. A to mi vadí.“ Tato slova zazněla od profesora Maxmiliána Kašparů v předchozí části našeho rozhovoru. Mluvili jsme spolu o situaci ve společnosti, ale zejména o jeho zkušenostech v Radě České televize, jejímž byl několik let členem, a samozřejmě také o televizním vysílání a svobodě slova u nás. Pan profesor například řekl: „Nevyváženost vysílání je dnes vidět ve všech televizích. Je ale otázkou, jestli je tato nevyváženost úmyslem, nebo pramení z toho, že jsme nedokonalí lidé. Ta televize to buď dělá záměrně, že tam některé proudy a myšlenky nepustí, nebo ještě nedošla k tomu, že by tam ty myšlenky taky mohly zaznít… Nesmiřitelnost, kterou vidíme ve společnosti, a to i nesmiřitelnost v názorech na Radu České televize vede k tomu, že se přestane řešit podstatné, a začne se řešit nepodstatné. Já mám tuto televizi rád, a proto o ni mám strach. A obávám se, že na tu nesmiřitelnost nedoplatí nakonec rada tím, že by se dostala do nějaké patové situace, ale že se do patové situace dostane televize jako instituce.“ Úplně na konci našeho rozhovoru pak zazněla od pana profesora poznámka o tom, že dusná podezíravost, občas i kádrovácké manýry, drby a výčitky typu s kým se kdo stýkal, viděl a podobně, mu někdy připomínaly atmosféru padesátých let. A na tuto poznámku nyní s psychiatrem, teologem, profesorem Maxmiliánem Kašparů, navážeme. 2. díl, 15.06.2021, www.KupreduDoMinulosti.cz

  • 46 мин.
  Miroslav Bárta 2. díl: Lidé jsou vnitřně vyschlí a hledají duchovno, směr, jenž by jim dal naději

  Miroslav Bárta 2. díl: Lidé jsou vnitřně vyschlí a hledají duchovno, směr, jenž by jim dal naději

  V první části našeho rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou jsme mluvili o krizích, které postihují civilizace už od samého počátku. „Krize nám nastavují zrcadlo, ukazují nám, co děláme špatně, což potom logicky selže, a otevírají nám tak spoustu oken, kterými můžeme vidět, jak bychom měli dělat tyto věci jinak,“ řekl mimo jiné profesor Bárta. Jeho teorie o příčinách vzestupu a úpadku civilizací na počátku zajímaly jen úzký okruh lidí, ale nyní, kdy čas jeho výzkumy prověřil, je zřejmé, že to nebyly pouhé teorie, ale realistické analýzy. Hovořil také o tom, že k jeho největším přáním patří, abychom se konečně dokázali poučit, což se nestává nijak často, protože jen tak se můžeme stát civilizací, která se může nadále zdárně rozvíjet. Ale upozornil, že podle jeho mínění je k tomu ještě dlouhá cesta, pokud to tedy vůbec zvládneme. A o tom, jaké chyby děláme, jak namísto skutečného poznání a poučení vrstvíme znovu staré omyly, a propadáme opět do ideologií, budeme i nyní hovořit s egyptologem, profesorem Miroslavem Bártou. 2. díl, 13.06.2021, www.KupreduDoMinulosti.cz

  • 26 мин.
  Martin Kovář 2. díl: V Americe už pomalu probíhá nevyhlášená občanská válka

  Martin Kovář 2. díl: V Americe už pomalu probíhá nevyhlášená občanská válka

  „Příklad Francie ukazuje, že některé země jsou bez přehánění těhotné občanskou válkou. A je známo, že občanské války co do krutosti bývají často horší než ty mezi velmocemi.“Tato slova zazněla od profesora Martina Kováře při naší předchozí debatě o chybách a budoucnosti Evropské unie. K té také řekl: „Koronavirová krize ukázala neschopnost Evropské unie. Jednadvacáté století bude stoletím národních států, což mi rozhodně není proti mysli. Jsem rozhodným stoupence evropské integrace, ale v té podobě, o níž mluvil Charles de Gaulle, tedy aby to byla Evropa vlastí, s úzkou mezivládní spoluprací. Pokud by Evropská unie směřovala tímto směrem, a pokud by nesnila své zdivočelé sny o evropském superstátu a evropské federaci, tak by neměla vášnivějšího zastánce integrace, než jsem já. A v debatě o Evropě budeme pokračovat i v tomto díle, opět s historikem, profesorem Martinem Kovářem. 2. díl, 11.06.2021, www.KupreduDoMinulosti.cz

  • 33 мин.
  Max Kašparů 1. díl: Rada ČT se kvůli nesmiřitelným názorům může dostat do patové situace a s ní i ČT

  Max Kašparů 1. díl: Rada ČT se kvůli nesmiřitelným názorům může dostat do patové situace a s ní i ČT

  Audiatur et altera pars, tedy česky: Budiž slyšena i druhá strana. Asi každý známe tento výrok jako právní zásadu, která nás ujišťuje, že v soudním řízení nesmí být nikdo odsouzen bez toho, aniž by byl vyslyšen, aniž by měl možnost odpovědět na vznesenou obžalobu, vyjádřit se k výpovědím svědků, a tak dále. Tato zásada, pocházející z římského práva, se stala jedním ze základních principů všech západních a většiny světových systémů. Už méně se však asi ví, že podobné principy byly běžně ctěny ještě dlouho před vznikem Římské říše. Byly a jsou zásadní nejen proto, aby mohlo existovat právo vskutku hledající spravedlnost, ale taky proto, aby vůbec mohla existovat jiná diskuse, která není jen prázdným tlacháním a která především poctivě hledá pravdu. V tomto smyslu patří tato zásada také k nejdůležitějším principům demokracie, svobody slova, ale i mezilidských vztahů vůbec. Tam, kde je lidmi ctěna, žije se společnosti obvykle lépe, a to je důvod, proč o této zásadě mluvím dnes: Protože veřejná diskuse u nás, jakožto i v celém západním světě, je zjevně vážně postižena právě neúctou k této zásadě. Ne snad, že by někteří lidé a stanoviska vůbec nebyla slyšet, ale nebezpečně se množí snahy umlčet je. Přičemž si asi nikdo neuvědomuje onu provázanost, tedy že nelze umlčet jednu stranu, a přitom si myslet, že dál žijeme v demokracii a v právním státě. Uvědomují si to zastánci všemožných jediných pravd a stateční bojovníci proti fake news? A právě na toto téma si nyní budeme povídat s teologem, psychiatrem, profesorem Maxem Kašparů. 1. díl, 08.06.2021, www.KupreduDoMinulosti.cz

  • 48 мин.
  Miroslav Bárta 1. díl: Nacházíme se ve velké krizi – a pokud selžeme, může to být katastrofa

  Miroslav Bárta 1. díl: Nacházíme se ve velké krizi – a pokud selžeme, může to být katastrofa

  Přicházíme za vámi s naším pořadem už osmým rokem. Za tu dobu se stalo mnoho věcí, byli jsme svědky do té doby bezprecedentních událostí, o nichž by ještě krátce před nimi mnoho lidí prohlásilo, že se nikdy nestanou, protože to přece není možné. Sledovali jsme zlomové události, které podstatně ovlivnily naše životy, a některé z nich budou nás a naše potomky silně ovlivňovat ještě další desítky let. Když se střízlivě podíváme na všechno, co se stalo jen v oněch uplynulých osmi letech, zatají se dech. Ano, žijeme v době velkých proměn. Netušíme, co všechno se o této době bude psát v učebnicích historie, ale víme jistě, že ji všichni budoucí historici budou nazývat dobou zásadních zlomů, kdy jedna velká civilizace kolabovala, a na její místo se dralo cosi nového. Co to přesně bude, a zda si to dokáže uchovat to nejlepší z minulosti a stavět na tom, nebo si naopak s sebou vezme jen to horší, záleží hlavně na nás, na nás všech. A právě o tom budeme mluvit s člověkem, který se kolapsy civilizací zabývá už hodně dlouho, a také často velmi přesně popsal, čím jsme prošli, čím procházíme, – a čím ještě s největší pravděpodobností projdeme. Naším hostem je egyptolog, profesor Miroslav Bárta, který se kolapsy civilizací zabývá už několik let, a je autorem a spoluautorem knih, například „Příběh civilizace“, nebo „Kolaps a regenerace“. 19. května mu vyšla kniha „Sedm zákonů“. 1. díl, 06.06.2021, www.KupreduDoMinulosti.cz

  • 23 мин.

Топ подкастов в категории «Образование»

Слушатели также подписываются на