7 episodes

Podcast by Centrum för europaforskning

Från Lund till Bryssel Centrum för europaforskning

  • Society & Culture

Podcast by Centrum för europaforskning

  Geopolitik och handel i krigstid

  Geopolitik och handel i krigstid

  I det sista avsnittet diskuterar panelen global handelspolitik i krigstid. Vilken inverkan har Rysslands krig mot Ukraina, höga energipriser, och kommande recession, men även digitalisering och grön omställning? De diskuterar också handelspolitikens framtid - kommer vi att se en minskad globalisering, ökad protektionism och "friendshoring"?

  Deltagare: Katarina Areskoug, Anders Ahnlid och Rikard Bengtsson.

  • 42 min
  How should artificial intelligence be regulated by the EU?

  How should artificial intelligence be regulated by the EU?

  In this episode of Från Lund till Bryssel, the panel discusses the EU’s approach to the use of Artificial Intelligence (AI). How should AI be defined? What are its benefits and drawbacks? And how do different definitions of AI and assessments of potential risks with the technology influence the way in which it is regulated by the EU?

  Participants: Johan Axhamn, Aurelija Lukoseviciene and Stefan Larsson.

  Jingle by Nesrality (Pixabay).

  • 45 min
  How to protect democracy and strengthen the rule of law in the EU?

  How to protect democracy and strengthen the rule of law in the EU?

  In recent years, democratic backsliding in Poland and Hungary has challenged the rule of law in the EU – a foundational cornerstone of the EU legal order. What are the consequences of declining respect for the rule of law in the EU? And what tools does the EU have at its disposal to deal with the current rule of law crisis? These are some of the questions addressed by the panel in today’s episode of Från Lund till Bryssel.

  Participants: Anna Zemskova, Morten Kjaerum and Martin Sunnqvist.

  Jingle by Nesrality (Pixabay).

  • 51 min
  Behöver EU ett gemensamt utbildningsområde?

  Behöver EU ett gemensamt utbildningsområde?

  I det här avsnittet diskuterar panelen vikten av utbytesstudier för både studenter och forskare, kulturkrockar i internationella samarbeten, och vad EU:s planer på ett gemensamt utbildningsområde innebär i praktiken.

  Deltagare: Johan Östling, Lena Eskilsson och Kristina Miolin.

  • 45 min
  Hur ska framtidens Europa försvaras?

  Hur ska framtidens Europa försvaras?

  Hur ser dagens och morgondagens säkerhetshot ut? Hur ska framtidens Europa försvaras? Vad är EU:s roll i det hela? Dessa frågor och fler diskuteras i detta avsnitt av Från Lund till Bryssel.

  Deltagare: Rikard Bengtsson, Hedvig Ördén och Tony Ingesson.

  Jingel av Nesrality (Pixabay).

  • 37 min
  Bidrar minimilöner till ett socialt och jämlikt Europa?

  Bidrar minimilöner till ett socialt och jämlikt Europa?

  Utgångspunkten för det här avsnittet är EU:s sociala utmaningar, det som inom framtidskonferensen betecknas som ”social rättvisa.” Hur kan vi säkerställa att EU:s inre marknad inte får negativa sociala konsekvenser i EU:s medlemsstater? En fråga som särskilt diskuteras är EU-kommissionens förslag till en europeisk minimilön som nu förhandlas i Europaparlamentet och rådet.

  • 43 min

Top Podcasts In Society & Culture

جناية
Mics | مايكس
فنجان مع عبدالرحمن أبومالح
ثمانية/ thmanyah
كنبة السبت
Mics | مايكس
بودكاست صحب
بودكاست صحب
بودكاست طمئن
Samar
بودكاست أبجورة
بودكاست أبجورة