100 avsnitt

با کمک Deutschtrainer (مربی زبان آلمانی) می‌توانید به شکلی کارآ لغات مربوط به حوزه واژگان پایه را برای انجام کارهای روزمره بیاموزید و تلفظ خود را بهبود ببخشید. ۱۰۰ درس ارائهشده دوزبانه (فارسی – آلمانی) هستند و حوزههای واژگانی گستردهای را پوشش میدهند – از سلام و احوالپرسی گرفته تا مراجعه به مطب پزشک، از خرید گرفته تا پیدا کردن آپارتمان. این درسها را میتوان به شکلی دلخواه بر حسب نیاز فراگرفت. "مربی زبان آلمانی" برای سطوح آموزشی A1 و A2 در چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبانها تهیه شده است.

سطوح A1 و A2 | فراگیری زبان آلمانی با Deutschtrainer Deutsche Welle

  • Podcaster

با کمک Deutschtrainer (مربی زبان آلمانی) می‌توانید به شکلی کارآ لغات مربوط به حوزه واژگان پایه را برای انجام کارهای روزمره بیاموزید و تلفظ خود را بهبود ببخشید. ۱۰۰ درس ارائهشده دوزبانه (فارسی – آلمانی) هستند و حوزههای واژگانی گستردهای را پوشش میدهند – از سلام و احوالپرسی گرفته تا مراجعه به مطب پزشک، از خرید گرفته تا پیدا کردن آپارتمان. این درسها را میتوان به شکلی دلخواه بر حسب نیاز فراگرفت. "مربی زبان آلمانی" برای سطوح آموزشی A1 و A2 در چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبانها تهیه شده است.

  ۱۰۰) حرف ندا (ابراز احساسات) – Deutschtrainer

  ۱۰۰) حرف ندا (ابراز احساسات) – Deutschtrainer

  در این درس با شماری از حروف ندا (اصطلاحات ویژه برای ابراز احساسات) که در زبان آلمانی متداول هستند، آشنا می‌شوید.

  ۹۹) رویا و آرزو – Deutschtrainer

  ۹۹) رویا و آرزو – Deutschtrainer

  هر انسانی رویا و آروز دارد. واژه‌ها و عبارات زیر به شما کمک می‌کنند تا درباره خواست‌ها و آروزهای خود راحت‌تر صحبت کنید.

  ۹۸) روزهای تعطیل – Deutschtrainer

  ۹۸) روزهای تعطیل – Deutschtrainer

  در این درس با شماری از واژه‌ها و عبارات مربوط به تعطیلی‌ها آشنا می‌شوید.

  ۹۷) جشن تولد گرفتن – Deutschtrainer

  ۹۷) جشن تولد گرفتن – Deutschtrainer

  در این درس با واژه‌ها و اصطلاحات مهم مربوط به تولد و جشن تولد آشنا می‌شوید.

  ۹۶) مبارک باشد! – Deutschtrainer

  ۹۶) مبارک باشد! – Deutschtrainer

  چگونه می‌توان در مناسبت‌های خوب و زیبا به دیگران تبریک گفت؟ با شماری از واژه‌ها در این باره آشنا شوید!

  ۹۵) رویدادهای ناگوار – Deutschtrainer

  ۹۵) رویدادهای ناگوار – Deutschtrainer

  در زندگی هر انسانی اتفاقاتی ناگوار و غم‌انگیز نیز روی می‌دهند. در این درس شماری از واژه‌های مربوط به این موضوع آمده‌اند.

Mest populära podcaster inom Podcaster

Andra som lyssnade prenumererar på

Mer av Deutsche Welle