13 min

8.1 Meditation - Andningsankare En stilla podd

    • Självhjälp

Ta dig till en plats där du får vara i stillhet och i tystnad. Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt och bara följ med i en guidad övning som kallas andningsankare. Lägg märke till ditt andetag och vart det känns som tydligast i denna stund. 

Ta dig till en plats där du får vara i stillhet och i tystnad. Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt och bara följ med i en guidad övning som kallas andningsankare. Lägg märke till ditt andetag och vart det känns som tydligast i denna stund. 

13 min