34 min

Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

    • Stat och kommun

I det här avsnittet möter vi Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen.  Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna Grape, rådigvare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM.  

I det här avsnittet möter vi Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen.  Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna Grape, rådigvare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM.  

34 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun

Dagens industri
Crooked Media
Centerpartiet Politik
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vinnova
verksamt.se