38 min

Avsnitt 23: Stöd till elever med matematiksvårigheter/dyskalkyli Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

    • Stat och kommun

Hur kan matematikundervisningen bli mer tillgänglig för elever med dyskalkyli och matematiksvårigheter? Hur kan skolor arbeta för att fler ska kunna ta till sig matematikämnet? I studion finns mydnighetens rådgivare Heléne Slivka och Jessica Magnusson för att prata om vikten av tidigt stöd och av att stödja varandra som kollegor när det kommer till matematikundervisningen. Samtalsledare är Erika Bergman, presssekreterare på SPSM.

Hur kan matematikundervisningen bli mer tillgänglig för elever med dyskalkyli och matematiksvårigheter? Hur kan skolor arbeta för att fler ska kunna ta till sig matematikämnet? I studion finns mydnighetens rådgivare Heléne Slivka och Jessica Magnusson för att prata om vikten av tidigt stöd och av att stödja varandra som kollegor när det kommer till matematikundervisningen. Samtalsledare är Erika Bergman, presssekreterare på SPSM.

38 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun

Charlie Robinson
Socialstyrelsen
Vinnova
Trafikverket
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Lina Stenberg och Peter Gustavsson