24 min

Avsnitt 53: Inkluderande undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever med synnedsättning Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

    • Stat och kommun

Hur kan man arbeta på ett bra sätt för att elever med synnedsättning eller blindhet ska kunna vara delaktig i idrottsundervisningen och ha likvärdiga förutsättningar som sina klasskamrater? Lena Magnusson på Dotorpsskolan i Falköping berättar om hur hon som idrottslärare arbetade med sina elever med blindhet. Deltar gör även Inger Axelsson och Lisen Lehman, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att möte barn och elever med blindhet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Hur kan man arbeta på ett bra sätt för att elever med synnedsättning eller blindhet ska kunna vara delaktig i idrottsundervisningen och ha likvärdiga förutsättningar som sina klasskamrater? Lena Magnusson på Dotorpsskolan i Falköping berättar om hur hon som idrottslärare arbetade med sina elever med blindhet. Deltar gör även Inger Axelsson och Lisen Lehman, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att möte barn och elever med blindhet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

24 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun

Lina Stenberg och Peter Gustavsson
Kristin Löf & Lisa Åberg
Västerviks kommun
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
En podcast om innovation i mogna organisationer
Skolverket