1 tim.

Leif Widebert - Osteopati- ett mjukt sätt att behandla det svåra Både och istället för antingen eller - en podd om integrativ medicin och hälsa

    • Mental hälsa

Leif Widebert är Osteopat och hade redan startat sin klinik Hälsosjälen 1990, då han blev färdig osteopat 1992.
Efter det så har han fortsatt utbilda sig i kraniell osteopati, Biodynamics, osteopatisk pediatri (barn) och rytmisk rörelseträning.
Osteopati är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell behandlingsmedicin där man använder händerna för diagnos och behandling.
I osteopati ser man människan som en helhet och lägger stor vikt vid hur kroppens alla system samverkar.
Osteopati beskrivs som en manuell medicin där händerna utgör det främsta redskapet för att taktilt fastställa diagnos och behandla besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Behandlingsformen är legitimerad i flera europeiska länder och i de övriga nordiska länderna Norge, Island, Finland och Danmark
Leif har i sin yrkesutövning sedan 90-talet främst valt att arbeta med stress och psykosomatik. De senast åren än mer fokuserade på kroppens och nervsystemets traumarespons, det som kan beskrivas som att någon har blivit utsatt för något "Too much, too fast, too soon".
Under ett antal år var han också med och bildade och drev "Föreningen Hela Barn" som arbetade för att även Sveriges föräldrar skall ha rätt att välja alternativ/komplementär behandling för sina barn. Den möjligheten finns i olika former i resten av världens länder. Lobbyingen fick bifall även från UNCRC men Sveriges regering valde att neka möjligheten.
Bortsett från allt detta så har Leif varit rektor på Osteopathögskolan, och även undervisat i pediatrisk osteopati på Skandinaviska Osteopathögskolan och Stockholms Collage of Osteopathic medicine samt arbetat på både kliniker och sjukhus i Tyskland och Norge.
Nyligen har Leif tillsammans med sina kollegor flyttat in i "GoCo Clinic House" i Mölndal, för att där kunna vidare utveckla det Integrativa i södra Sverige.
Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.
Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.
Prenumerera gärna på vår podd!
♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Leif Widebert är Osteopat och hade redan startat sin klinik Hälsosjälen 1990, då han blev färdig osteopat 1992.
Efter det så har han fortsatt utbilda sig i kraniell osteopati, Biodynamics, osteopatisk pediatri (barn) och rytmisk rörelseträning.
Osteopati är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell behandlingsmedicin där man använder händerna för diagnos och behandling.
I osteopati ser man människan som en helhet och lägger stor vikt vid hur kroppens alla system samverkar.
Osteopati beskrivs som en manuell medicin där händerna utgör det främsta redskapet för att taktilt fastställa diagnos och behandla besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Behandlingsformen är legitimerad i flera europeiska länder och i de övriga nordiska länderna Norge, Island, Finland och Danmark
Leif har i sin yrkesutövning sedan 90-talet främst valt att arbeta med stress och psykosomatik. De senast åren än mer fokuserade på kroppens och nervsystemets traumarespons, det som kan beskrivas som att någon har blivit utsatt för något "Too much, too fast, too soon".
Under ett antal år var han också med och bildade och drev "Föreningen Hela Barn" som arbetade för att även Sveriges föräldrar skall ha rätt att välja alternativ/komplementär behandling för sina barn. Den möjligheten finns i olika former i resten av världens länder. Lobbyingen fick bifall även från UNCRC men Sveriges regering valde att neka möjligheten.
Bortsett från allt detta så har Leif varit rektor på Osteopathögskolan, och även undervisat i pediatrisk osteopati på Skandinaviska Osteopathögskolan och Stockholms Collage of Osteopathic medicine samt arbetat på både kliniker och sjukhus i Tyskland och Norge.
Nyligen har Leif tillsammans med sina kollegor flyttat in i "GoCo Clinic House" i Mölndal, för att där kunna vidare utveckla det Integrativa i södra Sverige.
Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.
Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.
Prenumerera gärna på vår podd!
♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

1 tim.