39 avsnitt

Sébastien Boudet ger sig in i matsystemets alla hörn och skrymslen och vänder på varje sten. Han bjuder in matproducenter, experter och matprofiler där inga frågor är för svåra att ställa.

Bryta Bröd Sébastien Boudet

  • Samhälle och kultur
  • 5,0 • 35 betyg

Sébastien Boudet ger sig in i matsystemets alla hörn och skrymslen och vänder på varje sten. Han bjuder in matproducenter, experter och matprofiler där inga frågor är för svåra att ställa.

  JOHANNES KLENELL- #40 Framstående författare om Kulturens och politikens Roll i Samhället och vårt matsystem.

  JOHANNES KLENELL- #40 Framstående författare om Kulturens och politikens Roll i Samhället och vårt matsystem.

  I detta nya avsnitt av Brytbröd möter jag Johannes Klenell, en framstående författare och kulturdebattör som ständigt utmanar normer och belyser viktiga samhällsfrågor. Johannes tar oss med på en resa genom kulturens landskap och delar med sig av sina djupa insikter och skarpa analyser.
  Vi börjar samtalet med en diskussion om den svenska kulturens utveckling och dess inverkan på samhället. Johannes reflekterar över kulturens roll som en spegel av samhällsstrukturer och dess kraft att påverka politiska och sociala förändringar.
  Vidare dyker vi in i några av de mest aktuella trenderna inom konst och litteratur. Johannes ger oss en inblick i de nya rörelserna och de mest spännande verken som formar kulturvärlden idag. Han belyser också vikten av att ge plats åt marginaliserade röster och hur detta kan förändra vår förståelse av både historia och nutid.
  Vi tar även upp frågor kring politisk aktivism och kulturkritik. Johannes diskuterar hur kulturkritik kan fungera som ett verktyg för att utmana maktstrukturer och främja en mer rättvis värld. Han delar personliga berättelser om sin egen resa som aktivist och författare, och hur han navigerar komplexa frågor om identitet och rättvisa.
  En särskild höjdpunkt i samtalet är vår diskussion om jämlikhet och de faktorer som kan appliceras för att reparera vårt trasiga matsystem. Johannes förklarar hur dagens system ofta missgynnar vissa grupper och vad som kan göras för att skapa en mer rättvis och hållbar livsmedelsproduktion och distribution. Han presenterar innovativa idéer om hur vi kan omforma våra livsmedelssystem för att bättre spegla samhällets mångfald och säkerställa att alla har tillgång till hälsosam och näringsrik mat.
  Vi utforskar även framtidens kultur och vilka förändringar som behövs för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Johannes delar sina tankar om vikten av att införa jämlikhetsprinciper i alla aspekter av kulturlivet, från utbildning och arbetsmarknad till politiska beslut och samhällsdebatt.
  Detta avsnitt är ett måste för alla som är intresserade av kultur, samhälle och de djupgående frågor som formar vårt dagliga liv. Johannes Klenell erbjuder en unik perspektiv och en inspirerande vision för framtiden.
  Lyssna på Brytbröd med Johannes Klenell och bli del av ett samtal som utmanar, engagerar och inspirerar.
   
  https://open.spotify.com/show/46KKClMK4WrZuxYtyBGbbC?si=b58c964f76a44ffb

  • 2 tim. 41 min
  MARIA WOLRATH SÖDERBERG-Språkets Kraft och Klimatansvar: En Djupdykning i Retorikens Roll för Hållbar Framtid

  MARIA WOLRATH SÖDERBERG-Språkets Kraft och Klimatansvar: En Djupdykning i Retorikens Roll för Hållbar Framtid

  I detta avsnitt av podden "Bryta Bröd" gästas jag av Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik vid Södertörns högskola. Maria delar med sig av sina insikter och forskning kring klimatförändringar och hållbarhet, och hur retorik kan spela en avgörande roll i att förändra vårt beteende och förståelse kring dessa kritiska frågor.
  Vi inleder med att diskutera språkets makt och hur viktigt det är att uttrycka sig, även när grammatiken inte är perfekt. Genom personliga anekdoter om att lära sig nya språk, utforskar vi hur olika språkkulturer påverkar vårt sätt att kommunicera och förstå världen.
  Fokus skiftar sedan till klimatförändringar och de moraliska drivkrafter som krävs för att verkligen engagera sig i hållbarhetsfrågor. Trots att vi lever i en tid med stor medvetenhet om klimatkrisen, visar forskning att traditionell kunskapsspridning ofta inte räcker för att driva förändring. Maria förklarar hur nudging kan vara effektivt för vissa beteendeförändringar, men inte för djupgående åtgärder som kräver uppoffringar eller minskad konsumtion. Vi diskuterar även vikten av att ladda klimatkommunikationen med mening och personliga erfarenheter för att skapa verklig förändring.
  Värdekonflikter är ett återkommande tema i vår diskussion, där vi reflekterar över hur människor trots goda intentioner ofta agerar i strid med sina klimatvärden. Hyckleri används ofta som ett argument för att förminska andras insatser, men Maria betonar att det är viktigt att erkänna och respektera de olika värden som påverkar våra beslut, även när de står i konflikt med varandra.
  Vi utforskar också hur individuella val spelar en central roll i klimatfrågan. Genom att använda exempel som att sluta flyga eller minska köttkonsumtionen, visar vi hur personliga insikter kan leda till större engagemang. Trots att klimatkalkylatorer ursprungligen skapades av fossilbolag, har de hjälpt många att förstå och minska sina utsläpp, vilket understryker vikten av individuellt ansvar.
  Samtalet berör även de utmaningar som restaurangbranschen står inför, där kulturella normer och kommersiella intressen ofta krockar med hållbarhetsmål. Maria delar sina tankar om hur vi kan förändra värderingsgrunden för att skapa en mer inkluderande och respektfull arbetsmiljö.
  Vi avslutar med att diskutera vikten av kommunikation och medvetenhet i dagens medielandskap. Genom att balansera polariserande retorik med genuina och känslosamma inslag, kan vi skapa diskussioner som engagerar och inspirerar till handling. Maria betonar att varje situation kräver en noggrann bedömning för att anpassa budskapet efter den aktuella kontexten.
  Detta avsnitt är en djupdykning i hur retorik kan användas för att förstå och påverka klimatkrisen, och hur vi genom att reflektera över våra värderingar och handlingar kan bidra till en hållbar framtid. Lyssna och låt dig inspireras av Marias insikter och passion för att göra skillnad i världen.
  Lyssna på avsnittet nu och lär dig mer om hur språkets kraft och retorik kan hjälpa oss att möta klimatutmaningarna
  (33:04 - 34:24) Verktyg För Klimatpåverkan Och Systemförändring(39:16 - 40:24) Normförändringar Och Hållbar Utveckling(43:23 - 44:36) Kritik Mot Konsumtionssamhället(53:54 - 56:10) Skapa Debatt Och Diskussion(01:35:21 - 01:36:06) Klimatkatastrofer Behövs För Att Informera(01:49:21 - 01:50:37) Bunkringsdimensionen I Den Nordiska Hjärnan

  • 2 tim. 5 min
  TINA-MARIE QWIBERG-Dokumentärmakaren som gjorde "sista skörden" och "bieffekten" på SVT om gifter och problem i matproduktion!

  TINA-MARIE QWIBERG-Dokumentärmakaren som gjorde "sista skörden" och "bieffekten" på SVT om gifter och problem i matproduktion!

  Välkommen till avsnitt 38 av Bryta Bröd! Den här gången har vi äran att ha med oss den inspirerande Tina-Marie Wiberg, en välkänd radiopratare och dokumentärfilmare. I detta avsnitt utforskar vi hennes fascinerande resa från restaurangbranschen till att bli en framstående röst i radio, där hon blev känd för sitt populära program som sändes före Smoke Rings på söndagskvällar. Vi befinner oss på den idylliska platsen Talldungen på Österlen, där vi omges av naturens ljud och dofter, vilket skapar en perfekt bakgrund för vårt samtal.
  Vi börjar med att dyka in i Tina-Maries bakgrund och hennes resa inom media och film. Vi diskuterar hennes uppmärksammade dokumentär "Sista skörden", som har gett viktiga insikter om jordbruk och biologisk mångfald och väckt starka reaktioner över de sanningar som avslöjades. Dessutom berättar Tina-Marie om sin nya dokumentär som tar upp det kokheta ämnet om fröerna som används för att producera vår mat i Sverige.
  Sedan tar vi en nostalgisk resa tillbaka till vår barndom och delar med oss av minnen från en fri uppväxt på Gotland och Skånes landsbygd. Tina-Marie berättar om sitt beslut att flytta från Gotland till en gård i nordöstra Skåne, där hon nu satsar på självförsörjning och odling för att skapa en hållbar framtid för sina barnbarn.
  Vi går även på djupet i dokumentären "Sista skörden" och diskuterar de utmaningar och insikter som uppstått kring jordbruk och biologisk mångfald. Vi reflekterar över hur traditionella och moderna jordbruksmetoder påverkar jordens hälsa och vår egen näringstillgång.
  Slutligen utforskar vi regenerativ odling och dess potential att revolutionera vår livsmedelsproduktion. Genom att främja markens ekosystem och använda hållbara metoder, kan vi skapa en mer bördig jord och en hållbar framtid.
  Missade inte detta inspirerande avsnitt där vi kombinerar personliga berättelser med djupa insikter om hållbarhet och framtidens jordbruk. Tune in och bryt bröd med oss på en resa mot en grönare och mer hållbar värld.
  Biboken jag nämner i avsnittet heter: Handbok i naturlig biodling av Peter SCHNEIDER VINGESKÖLD och ANETTE DIENG
  Sista skörden kan du se här: https://vimeo.com/213986950

  • 1 tim. 44 min
  TOVE MUNTHE- Gris, höns och småskalig matproduktion, livet som Jordbrukare Sökandet efter Hållbarhet

  TOVE MUNTHE- Gris, höns och småskalig matproduktion, livet som Jordbrukare Sökandet efter Hållbarhet

  Hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av "Bryta Bröd"! Jag, Sébastien, har den stora glädjen att få samtala med gris- och hönsbonden Tove Munthe, vars resa från Stockholms storstadsliv till den lantliga idyllen i Österlen utgör kärnan i dagens diskussion.
  Vi inleder med Toves berättelse om modet och nyfikenheten som krävdes för att byta livsbana och starta en gård. Vi fördjupar oss i betydelsen av att våga ta livets stora kliv, som att bli egenföretagare och förverkliga drömmen om ett lantligt liv samtidigt som småbarnsförälder.
  Arken i Arvlunda, deras gård, blir en central punkt i vår diskussion där Tove beskriver hur de med minimal förkunskap började med grisar och höns.
  I vår utforskning av jordbrukssystemets utmaningar lyfter Tove fram de hinder småskaliga jordbrukare möter i ett system beroende av kemiska bekämpningsmedel och stora maskiner. Vi diskuterar det konventionella jordbrukets press att öka avkastningen och expansionen, och hur detta kan leda till farliga och instabila förhållanden. Samtalet glider över till vikten av att inspirera till en omställning mot ett mer självständigt och hållbart jordbruk.
  Toves personliga relation till köttkonsumtion och matens ursprung får oss att reflektera över de etiska överväganden som präglar vår tids jordbruk. Vidare delar hon sina erfarenheter av grisuppfödning, särskilt med Mangaliza/Linderöd-grisar, och hur dessa får leva ett naturligt liv i skogen som resulterar i kött av högsta kvalitet.
  När vi rör oss mot ämnet hönsuppfödning, diskuterar Tove de strikta regelverk som omgärdar denna verksamhet och hur de navigerat dessa utmaningar genom att bygga mobila hönshus. Denna innovativa lösning främjar ett regenerativt jordbruk och förbättrar hönsens välbefinnande och skapar ägg av högsta kvalitet.
  Vi fördjupar oss i den komplexa världen av ekologisk certifiering och KRAV-märkning, där Tove delar sina erfarenheter som småskalig producent och de utmaningar hon stött på. Hon reflekterar över hur stora certifieringssystem ibland kan vara problematiska för mindre jordbruk och diskuterar alternativa sätt att kommunicera transparens och kvalitet direkt till konsumenterna.
  Tove belyser även skillnaden mellan komplexa och komplicerade system, särskilt inom ekosystemet, och hur människans ingripanden ofta leder till negativa konsekvenser. Hon betonar behovet av att omvärdera vårt förhållningssätt till jordbruk och skadedjursbekämpning.
  Vi diskuterar vidare problematiken med PFAS i ekologiska ägg och hur dessa kemikalier påverkar både djur och människor. Tove delar sin frustration över de val jordbrukare måste göra för att säkerställa hönsens hälsa och produktens kvalitet, och vi tittar närmare på fiskmjölsskandalen från 2016 och 2024 och dilemman som splittrar hela branschen: Användning av syntetiska aminosyror.
  Tove ta upp betydelsen av sociala medier för att stödja hållbara jordbruksmetoder. Hon belyser hur enkelhet och anpassningsförmåga kan bidra till hållbarhet och ekonomisk stabilitet, särskilt i kristider.
  Avslutningsvis reflekterar vi över människans relation till naturen och djuren, samt hur vi hanterar de moraliska konsekvenserna av våra val. Tove delar sina personliga erfarenheter av att starta och driva en gård och ger råd till andra som drömmer om att följa samma väg. Vi betonar också vikten av stöd och gemenskap, och hur de små sakerna i livet – som att hämta ägg och njuta av naturen – kan skänka stor glädje och mening.
  Tack för att ni lyssnar och stort tack till Tove för ett fantastiskt samtal! Missa inte detta inspirerande avsnitt där vi dyker djupt in i livet på landet och de utmaningar och möjligheter som följer med att driva en småskalig gård.
   
  (00:00) Samtal Om Livet På Landet(08:50) Att Byta Liv Och Skapa Gård(19:11) Utmaningar Med Jordbrukssystemet(36:44) Matproduktion Och Etiska Överväganden(42:55) Livskvali

  • 2 tim. 12 min
  GUSTAF SKARSGÅRD-Ändliga tankar och nyanserade narrativ: Att bryta beroendet – Hur 12-Stegsprogrammet kan rädda oss och vår planet

  GUSTAF SKARSGÅRD-Ändliga tankar och nyanserade narrativ: Att bryta beroendet – Hur 12-Stegsprogrammet kan rädda oss och vår planet

  Hej alla lyssnare och vänner,
  I det första avsnittet av fjärde säsongen av min podcast "Bryta bröd" med Gustaf Skarsgård bjuder jag in er till ett otroligt givande samtal som sträcker sig över breda ämnen från bakningens konst till djupa samhällsfrågor och personlig utveckling. Min gäst, Gustaf Skarsgård, är inte bara känd för sina roller i filmer som "Vikings" och "Utvandrarna", utan också för sitt engagemang i frågor som rör vår planets och samhällets framtid.
  Under samtalet utforskar vi hur personliga passioner kan möta och påverka globala utmaningar. Gustaf delar med sig av sina tankar kring vad det innebär att göra skillnad i stort och smått, och vi diskuterar hur varje individuellt val, från vad vi äter till hur vi lever våra liv, spelar en roll för vår gemensamma framtid. Det här är inte bara ett samtal för de som är intresserade av skådespeleri eller bakning, utan för var och en av oss som reflekterar över våra livsval och deras inverkan på världen.
  Vi berör även vikten av att hitta tillbaka till hantverket och det genuina i allt jag gör – från mitt brödbak där varje ingrediens väljs med omsorg, till hur Gustaf förbereder sig för sina roller. Denna resa tillbaka till grunderna är en röd tråd genom vårt samtal och speglar en längtan efter äkthet och meningsfullhet i en alltmer komplex värld.
  Dessutom dyker vi ner i de större existentiella frågor som ofta glöms bort i vardagens stress. Från diskussionen om mikroorganismer och deras livsviktiga betydelse för livet i stort, till hur vi som individer och kollektiv kan lära av historien för att inte upprepa samma misstag. Gustaf delar med sig av sina insikter och erfarenheter, vilket ger en unik inblick i hur man kan hantera de globala utmaningarna med både förnuft och känsla.
  Det här avsnittet är en inbjudan till reflektion och inspiration. Jag hoppas att det ska fungera som en påminnelse om att även de små handlingarna räknas och att var och en av oss har kraften att bidra till en bättre framtid. 
  Tack för att ni lyssnar, delar och engagerar er. Era tankar och feedback är värdefulla för mig, och jag ser fram emot att fortsätta dessa viktiga samtal tillsammans med er.
  Sébastien 

  • 1 tim. 37 min
  MAX GEIGER-Kosmos, Kretslopp och biologisk mångfald - En ung biodynamisk bonde om framtidens jordbruk

  MAX GEIGER-Kosmos, Kretslopp och biologisk mångfald - En ung biodynamisk bonde om framtidens jordbruk

  Avsnitt 35 av Bryta Bröd
  I detta spännande avsnitt av Bryta Bröd tar vi oss en närmare titt på biodynamiskt jordbruk med Max Geiger från Ytterjärneby gård. Utforska hur månens faser och stjärnornas positioner inte bara är mytiska koncept utan kritiska komponenter i skapandet av hållbar mat. Max bjuder in oss till en värld där tradition möter framtidsvision, och visar hur uråldriga metoder kan ge svar på nutidens ekologiska och ekonomiska utmaningar.
  Vi dyker djupt in i småskalighetens och kretsloppsbaserade jordbrukets revolutionerande kraft. Max förklarar hur dessa metoder inte bara bekämpar problem som konventionellt gödsel och monokulturer orsakar, utan också hur de stärker samarbetet och främjar biologisk mångfald. Genom att integrera Demeter-certifieringens strikta kriterier i sin gård, betonar Max hur varje val i jordbruket från djurhållning till råvaruselektion bidrar till en större helhet och höjer kvaliteten på de livsmedel vi konsumerar.
  Varför går det inte att sälja slut på en av sveriges bästa mjölk? Varför ges det så mycket motstånd till ett jordbrukssystem som gynnar biologisk mångfald, folk hälsa och långsiktighet? Vad är fel på alla märkningar? Dessa och fler frågor tar vi upp! 
  Varje detalj i detta avsnitt är en inblick i hur vi kan omforma våra matvanor och odlingstekniker för en hållbar framtid. Lyssna på Max Geigers passionerade berättelse och bli inspirerad att tänka nytt om maten på ditt bord och dess ursprung.
  För att fortsätta stödja vårt arbete med Bryta Bröd, den helt oberoende podden som levererar djupgående diskussioner om jordbruk och hållbarhet, följ oss på Instagram @brytabrod och @sebastienboudet. Ditt engagemang hjälper oss att fortsätta producera ett nytt avsnitt varje vecka och sprida kunskap och medvetenhet om dessa viktiga frågor. Prenumerera på vår kanal och bli en del av vår gemenskap som arbetar för en bättre framtid genom medvetna och hållbara matval. Tack för att du lyssnar och för ditt stöd!
  Lyssna, lära, och låt oss tillsammans göra en skillnad.
  (00:00) Biodynamiskt Jordbruk Och Mikroorganismer(08:05) Kretsloppsbaserat Jordbruk Och Småskalighet(15:52) Småskaligt Kretsloppsjordbruk Och Hållbarhet(28:28) Matkultur Och Hållbarhet I Sverige(34:05) Demeter Certifiering Inom Jordbruket(45:17) Väldränerade Åkrar Och Hållbar Odling(54:00) Konstgödsling Och Jordens Hälsa(58:57) Biologisk Mångfald Och Hållbart Lantbruk(01:10:58) Korna Lever Gott på biodynamisk gård(01:23:59) Råvaror Och Hantverk I Matproduktion(01:31:23) Kontakt Med Djur Och Samhörighet

  • 1 tim. 43 min

Kundrecensioner

5,0 av 5
35 betyg

35 betyg

silverjonglören ,

Obetalbart och poetiskt

Fick Boudets bok Mjöl av en (annan) bagare o lyssnade på hans annorlunda grädde i Meny i P1.

Hans poddande är en blandning av obetalbar kritik av dagens sjuka matsystem, recept för att befria oss och skojigt poetiskt språk!

Lassemazarin ,

Bryta bröd

Hej! Är glad att du börjat podden”Bryta Bröd” och att du kämpar för ett bättre samhälle och mjukare värden! Tycker det är intressant och lärorikt men tycker du ska låta gästerna prata mer. Visst ska det va en diskussion men du tar över lite för ofta, det är väl ändå gästerna som ska berätta om sina tankar och metoder. Tycker också att du gör fel när du säger att ett visst sorts bröd är äckligt, det är väl ändå tycke och smak! En reaktion i all välmening när jag lyssnar! Tack en en gång för du gör skillnad!🫶🤗💪Lasse

Anders Hugo ,

Tack!

För det första vill jag tacka för en oerhört bra podd med intressanta gäster och intressanta samtal. Kan verkligen rekommendera samtalen med Märta Jansdotter Aguirre och Ida Dtömqvist. Otroliga!

Däremot kan jag önska att Sebastian borde tänka på att inte ta över från gästen. Ibland tar han över lite för mycket, vilket blir lite tråkigt. Men trots detta, mycket bra podd!

Mest populära poddar inom Samhälle och kultur

P3 Dokumentär
Sveriges Radio
Spöktimmen
Ek & Borg Productions
Flashback Forever
Flashback Forever
Creepypodden i P3
Sveriges Radio
Sommar & Vinter i P1
Sveriges Radio
Det skaver
Perfect Day Media

Du kanske också gillar

Jordkommissionen
Perfect Day Media
Meny
Sveriges Radio
Trädgården med Pernilla och John
Sveriges Radio
Röda vita rosen
Jenny Strömstedt & Victoria Skoglund
ODLA!
med Maj-Lis Pettersson & Bella Linde
Food Pharmacy-podden
Food Pharmacy