14 avsnitt

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Scandinavian Human Rights lawyers work to promote and defend human rights and freedoms. In the podcast, our lawyers discuss human rights issues and some of our most current cases and interview clients and experts.

Människorättspodde‪n‬ Ruth Nordström

  • Nyheter
  • 4.5 • 4 betyg

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Scandinavian Human Rights lawyers work to promote and defend human rights and freedoms. In the podcast, our lawyers discuss human rights issues and some of our most current cases and interview clients and experts.

  13, Värdegrund?

  13, Värdegrund?

  I det trettonde avsnittet av Människorättspodden samtalar vi om begreppet värdegrund.
  Vi intervjuar juristen Carl Falck som arbetat i över 40 år som arbetsrättsexpert i olika fackförbund och diskuterar frågor som: Kan man kräva att en viss anställd skall dela en viss värdegrund? Vad händer om en anställd vid en statlig myndighet, i en religiös organisation, på en konfessionell friskola eller i ett politiskt parti inte längre delar värdegrunden? Lobbyorganisationer gör stor business på att ”certifiera” statliga och kommunala myndigheter enligt en viss ”värdegrund” – kan detta strida mot Europakonventionen och den grundlagsskyddade rätten till åsikts- och yttrandefrihet? Med anledning av att Moderaterna återigen har inkluderat en kristen värdegrund i sitt nya förslag till idéprogram, intervjuar vi även tidigare MUF-ordförande och moderata politikern Thomas Idergaard, som i många år arbetat som borgerlig opinionsbildare, i trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds, vid Prime PR och tankesmedjan Timbro. Thomas är numera jesuit och katolsk präst och vi diskuterar värdegrund i politiken och gör spaningar kring filosofi, naturrätt och rättspositivism.

  • 1 tim. 19 min
  12. Vi möter människorättsadvokaten Bryan Stevenson

  12. Vi möter människorättsadvokaten Bryan Stevenson

  I det tolvte avsnittet av Människorättspodden möter vi en av våra stora förebilder, människorättsadvokaten Bryan Stevenson, grundare av the Equal Justice Initiative, som kämpar mot systematisk rasism och för rättssäkra juridiska processer för dödsdömda, fattiga och marginaliserade grupper i USA. Filmen om hans liv, Just Mercy, med Michael B Jordan som huvudrollsinnehavare, fick ett starkt mottagande över hela världen och i Aftonbladets recension anges att den är ”passionerad, sorglig, upprörande och omöjlig att inte blir berörd av”. Vi delar ut vårt pris Scandinavian Human Dignity Award till Bryan Stevenson och organisationen Equal Justice Initiative för deras enorma insatser för att främja rättvisa och mänskliga rättigheter och ställer frågan om hans syn på några av de ärenden vi arbetar med i Sverige.

  • 29 min
  Meeting human rights lawyer Bryan Stevenson

  Meeting human rights lawyer Bryan Stevenson

  In the twelfth episode of the Human Rights Podcast, we meet one of our great role models, the human rights lawyer Bryan Stevenson, founder of the Equal Justice Initiative, which fights against systemic racism and for racial justice, a criminal justice reform and a fair trial for the wrongly convicted of crimes and poor and marginalized groups in the United States. The film about his life, Just Mercy, starring Michael B Jordan, received great reviews all around the world and a Swedish review in Aftonbladet stated that it is "passionate, sad, outrageous and impossible not to be touched by". We present the Scandinavian Human Dignity Award to Bryan Stevenson and the Equal Justice Initiative for their enormous efforts to promote justice and human rights and during the interview we ask questions of Bryan´s opinion on some of the cases we work with in Sweden.

  • 25 min
  EU:s anti-traffickingdag: Hur upptäcker vi och bekämpar människohandel?

  EU:s anti-traffickingdag: Hur upptäcker vi och bekämpar människohandel?

  Den 18e oktober är EU:s anti-trafficking dag och människohandel uppmärksammas över hela EU. Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. I det elfte avsnittet av Människorättspodden samtalar vi med Annica Svensson, polisinspektör som är verksam i Uppsala och expert på människohandel, Lovisa Njord Johansson som företräder den globala anti-traffickingorganisationen A21 i Skandinavien och Anna Runesson, regionkoordinator mot prostitution och människohandel, tillhörande det nationella metodstödsteamet (NMT). Hur upptäcker vi och bekämpar människohandel i Sverige och Europa?

  • 53 min
  Får en kommun besluta att tvångsmedicinera ett barn mot pappans vilja?

  Får en kommun besluta att tvångsmedicinera ett barn mot pappans vilja?

  I det tionde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi vår klient Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans vilja och trots att diagnosen som medicineringen skedde på grundval av, visade sig vara felaktig. Pappan överklagade beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen gav pappan rätt och konstaterade att beslutet inte hade stöd i Föräldrabalken. Pappan har stämt kommunen för kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen och yrkat att Orust kommun skall förpliktigas att utge skadestånd. Trots att Högsta Förvaltningsdomstolen dömt till pappans fördel, har kommunens företrädare inte erkänt att det skett en rättighetsöverträdelse och tingsrätten har gått på kommunens linje. Den 15e september företräder vi Olof Hulling i en huvudförhandling i Hovrätten för Västra Sverige. Vi intervjuar även advokat Jörgen Olson som är ombud tillsammans med oss i hovrätten.

  • 36 min
  9. Förbudet mot tortyr – en absolut mänsklig rättighet

  9. Förbudet mot tortyr – en absolut mänsklig rättighet

  I det nionde avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi ämnet tortyr och tortyrskador. Vi möter rättsläkaren Martina Olsson Frisk, som undersöker avlidna vid misstanke om våldsbrott eller självmord och dokumenterar skador vid allvarliga vålds- och sexualbrott och tortyr. Redan 2011 kritiserade FN:s flyktingorgan UNHCR Sverige för bristande hanteringar gällande tortyrskadeutredningar. Både FN:s konvention mot tortyr och Europakonventionens artikel 3 fastställer att ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det är en absolut mänsklig rättighet, som inte får inskränkas.  Men på vilket sätt gör sig detta förbud gällande i migrations- och asylärenden? Hur hanterar Migrationsverket påstådda tortyrskador i asylutredningar? Vem har bevisbördan – är det den asylsökande eller staten? Vi diskuterar också ärenden där Skandinaviska Människorättsjuristerna har skickat klagomål till FN:s kommitté mot tortyr och Europadomstolen, som stoppat utvisningar i ärenden som rör tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

  • 38 min

Kundrecensioner

4.5 av 5
4 betyg

4 betyg

Mest populära podcaster inom Nyheter

Andra som lyssnade prenumererar på