31 avsnitt

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Scandinavian Human Rights lawyers work to promote and defend human rights and freedoms. In the podcast, our lawyers discuss human rights issues and some of our most current cases and interview clients and experts.

Människorättspodden Ruth Nordström

  • Nyheter
  • 4,6 • 5 betyg

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Scandinavian Human Rights lawyers work to promote and defend human rights and freedoms. In the podcast, our lawyers discuss human rights issues and some of our most current cases and interview clients and experts.

  30. Hur kan vi motverka genusbaserat våld mot kvinnor?

  30. Hur kan vi motverka genusbaserat våld mot kvinnor?

  I detta avsnitt av Människorättspodden inleder vi en serie med temat att bekämpa våldet. Vi möter Anders Göranzon, präst och ambassadör för Kyrkornas Världsråds kampanj "Thursdays in Black" som syftar till att uppmärksamma och bekämpa genusbaserat våld mot kvinnor.
  Anders berättar om kyrkans ansvar för att motverka våld mot kvinnor och om mäns särskilda ansvar. Han berättar om normativa och etiska värderingar och samtalsgrupper för män och pojkar som syftar till att skapa medvetenhet och strategier för att bekämpa våld och ge mod att stå upp mot dålig jargong eller härskartekniker. Avsnittet behandlar även samtyckeslagen som ett viktigt verktyg för att för att motverka sexuellt våld och övergrepp och dess påverkan både i rättssystemet och samhället i stort.

  • 17 min
  29. Caroline Engwall – hur skyddar vi barn mot sexualbrott?

  29. Caroline Engwall – hur skyddar vi barn mot sexualbrott?

  Vi samtalar med journalist och författare Caroline Engwall om hur vi skyddar barn mot sexualbrott. Caroline har skrivit flera böcker om prostitution och grooming, även barnböcker som tar upp ämnet om grooming på nätet och samtycke från barn. Hur kan vi bäst förebygga sexuella övergrepp, grooming och att unga utsätts för sexuella övergrepp eller hamnar i prostitution? Görs det tillräckligt? Hur jobbar skolor idag för att förebygga övergrepp på och mellan barn?

  • 27 min
  28. Barnombudsmannen: hur följs Barnkonventionen i praktiken?

  28. Barnombudsmannen: hur följs Barnkonventionen i praktiken?

  Vi möter Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och talar om barns rättigheter sedan Barnkonventionen blev svensk lag. Vilken effekt har Barnkonventionen fått i praktiken? Hur väl uppfylls Barnkonventionens krav på barnets rätt att komma till tals i olika rättsprocesser? Hur fungerar skolans arbete för att motverka kränkningar av barn? Och vad behöver förändras för att den växande siffran av barn som lever utan ett hem i Sverige ska förbättras?

  • 32 min
  27. Hur skyddar vi barn mot sexuell exploatering?

  27. Hur skyddar vi barn mot sexuell exploatering?

  Vi gästas av Lena Morin Nilsén från organisationen Nxt me, en stödorganisation för personer som är eller varit utsatta för sexuella övergrepp som barn av familjemedlem eller annan nära anhörig. Vi diskuterar bristen på kunskap och förståelse för barn med trauma hos yrkesverksamma och konsekvenser kring det. I artikel 6 Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp uppges att barn ska få information om risk för sexuell exploatering och sexuella övergrepp och hur de kan skydda sig. Hur kan skolan bli bättre på att undervisa om detta? Hur stort skydd ger porrfilter i skolan? Vilka andra åtgärder finns? 

  • 28 min
  26. Kränks barns rättigheter i Sverige?

  26. Kränks barns rättigheter i Sverige?

  Vi samtalar om barnrätt med barnrättsjuristen Karin Sjömilla. Karin arbetar som barnrättsjurist vid Rädda Barnen och har jobbat med barnrättsfrågor i ca 20 år, vid ECPAT, Europarådet och hos Barnombudsmannen. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 men vilken effekt har detta haft på rättstillämpningen? Vi diskuterar med Karin om principen om barns bästa och hur denna princip tas tillvara. Vilka betydelsefulla rättsfall gällande barns rättigheter har kommit den senaste tiden?
   

  • 33 min
  25. Sexuell exploatering och människohandel

  25. Sexuell exploatering och människohandel

  I avsnitt 25 av Människorättspodden gästas vi av teamet i Uppsala EU-samverkan som består av Annika Svensson, polisinspektör, Vlad Virgil, arbetat inom Socialtjänsten i Uppsala Kommun och Eva Moberg som är verksam inom civilsamhället. De berättar om hur arbete med att stoppa sexuell exploatering ser ut i Uppsala, varför samarbete mellan olika aktörer är viktigt för att motverka människohandel och diskuterar kring hur samarbeten kan bli bättre. Vi pratar om kvinnosyn, värderingar och normer kring sexköp. Hur ser kunskapen ut idag inom myndigheter och civilsamhälle gällande människohandel? Hur kan man genom att sprida kunskap om exploatering av människor, förebygga människohandel? Vad för påverkan har den skärpta sexköpslagstiftningen?

  • 36 min

Kundrecensioner

4,6 av 5
5 betyg

5 betyg

Mest populära poddar inom Nyheter

Pelle och Gustav
Pelle och Gustav
SvD Ledarredaktionen
Svenska Dagbladet
Det politiska spelet
Sveriges Radio
Eftermiddag i P3
Sveriges Radio
USApodden
Sveriges Radio
Europapodden
Sveriges Radio

Du kanske också gillar

Advokatsamfundspodden
Sveriges advokatsamfund
Dagens människa
Tidningen Dagen
Älskade Psykopat
Podplay
Krimrummet
Expressen
Ekonomiakuten
Sveriges Radio
P3 Dystopia
Sveriges Radio