17 min

Nödmaten MSB

    • Government

Idag är inte Sverige självförsörjande på mat. Vi importerar en stor del av vårt livsmedel. Vi har inga stora lager heller så vi är beroende av smidiga flöden av logistik, kommunikation och infrastruktur. Om krisen kommer så finns risken att det blir tomt på hyllorna efter bara några dygn. Hur kommer vi att klara oss då?

Idag är inte Sverige självförsörjande på mat. Vi importerar en stor del av vårt livsmedel. Vi har inga stora lager heller så vi är beroende av smidiga flöden av logistik, kommunikation och infrastruktur. Om krisen kommer så finns risken att det blir tomt på hyllorna efter bara några dygn. Hur kommer vi att klara oss då?

17 min

Top Podcasts In Government