3 avsnitt

Politikens plats är ett projekt inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att belysa olika perspektiv på hur vi kan återupptäcka politikens möjligheter och undersöka de platser där politiken kan utvecklas och stärkas.

Projektet kommer att belysa vad de senaste decenniernas förändringar inneburit för demokratin. De politiska partiernas har upplevt minskade medlemstal. Tilliten till politiken och demokratin har minskat. Politikens handlingsutrymme har krympt och politiken har frånhänt sig maktbefogenheter. Globaliseringen innebär nya politiska utmaningar, i skärningspunkten mellan globala och europeiska institutioner och den nationella politiska nivån.

Syftet med projektet är också att experimentera och pröva nya idéer. Vi kommer att genom samtal och dialog ge olika röster och perspektiv möjlighet att bidra till diskussionen. Utgångspunkten är att politiken har en självklar plats i ett demokratiskt samhälle och att vi behöver hitta nya platser och former för politiken.

Inom ramen för projektet kommer vi genom seminarier, podsamtal, rapporter och böcker bidra till en breddad diskussion om politikens plats.

Projektledare är Sverker Sörlin, författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid KTH. En referensgrupp har knutits till projektet. Där ingår även Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Henrik Berggren, författare och historiker, Håkan A Bengtsson, VD för Arenagruppen och Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé.

Politikens Plats Arena Idé

  • Nyheter

Politikens plats är ett projekt inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att belysa olika perspektiv på hur vi kan återupptäcka politikens möjligheter och undersöka de platser där politiken kan utvecklas och stärkas.

Projektet kommer att belysa vad de senaste decenniernas förändringar inneburit för demokratin. De politiska partiernas har upplevt minskade medlemstal. Tilliten till politiken och demokratin har minskat. Politikens handlingsutrymme har krympt och politiken har frånhänt sig maktbefogenheter. Globaliseringen innebär nya politiska utmaningar, i skärningspunkten mellan globala och europeiska institutioner och den nationella politiska nivån.

Syftet med projektet är också att experimentera och pröva nya idéer. Vi kommer att genom samtal och dialog ge olika röster och perspektiv möjlighet att bidra till diskussionen. Utgångspunkten är att politiken har en självklar plats i ett demokratiskt samhälle och att vi behöver hitta nya platser och former för politiken.

Inom ramen för projektet kommer vi genom seminarier, podsamtal, rapporter och böcker bidra till en breddad diskussion om politikens plats.

Projektledare är Sverker Sörlin, författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid KTH. En referensgrupp har knutits till projektet. Där ingår även Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Henrik Berggren, författare och historiker, Håkan A Bengtsson, VD för Arenagruppen och Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé.

  Politiken bakom valfriheten

  Politiken bakom valfriheten

  Vad menar de olika partierna när det pratar om valfrihet och vilken konsekvens får det för vår gemensamma välfärd?
  I debatten om vinster i välfärden används valfriheten som ett politisk slagträ, men vilka bakomliggande ideologiska skillnader finns i hur det används och vad händer med jämlikheten? Politikens Plats gästas av Matilde Millares som tillsammans med Sverker Sörlin och Håkan A Bengtsson diskuterar hennes avhandling Att välja välfärd – Politiska berättelser om valfrihet.

  • 29 min
  Från maktutredningen till demokratins kris?

  Från maktutredningen till demokratins kris?

  Hur hotad är demokratin idag och hur ser hotet ut? Är det befolkningen som tappat tron på demokratin eller ledarna som misslyckats med att visa på demokratins kraft och möjligheter? Idéhistorikern Sverker Sörlin och statsvetaren Olof Petersson pratar tillsammans med Håkan A Bengtsson om vad som hänt sedan Petersson presenterade maktutredningen på 90-talet. Då diskuterades en demokrati i kris, ni är vi där igen. Vad har förändrats sen dess och hur har den tilltagande populismen, New Public Management, förändringarna inom EU, och påverkat medborgarnas tilltro till politikens möjlighet att förändra. De diskuterar även partiernas kriser, hoten mot de folkvalda och vad som händer när allt färre är medlemmar i ett politiskt parti.

  • 52 min
  Politikens plats – Ett samtal med Sverker Sörlin

  Politikens plats – Ett samtal med Sverker Sörlin

  Vad är politikens plats i vår moderna tidsålder? Sverker Sörlin, författare till bland annat ”Pianona i Västerbotten: politiken och politikens platser” pratar med Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen, och Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé om tilliten till politiken och demokratin. Podcasten är en del av projektet Politkens plats.

  • 38 min

Mest populära poddar inom Nyheter

Sveriges Radio
Third Ear Studio
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Sveriges Radio