8 min

Reflektion och uppstart Hälsa i Nuet Podden

    • Mental hälsa

Ger du dig tid för reflektion? I det här avsnittet jag bjuder in dig i min värld av reflektion där du får veta mer om mitt förhållande till att reflektera, varför jag gör det samt kanske får du inspiration att börja du med om du inte redan gör det. Välkommen att lyssna!

Ger du dig tid för reflektion? I det här avsnittet jag bjuder in dig i min värld av reflektion där du får veta mer om mitt förhållande till att reflektera, varför jag gör det samt kanske får du inspiration att börja du med om du inte redan gör det. Välkommen att lyssna!

8 min