41 min

Sällsynta hälsotillstånd och FN:s nya resolution Sjukvårdspodden

    • Vetenskap

FN har antagit en ny resolution. Den syftar till att förbättra situationen för de 300 miljoner människor världen över som lever med eller är anhöriga till någon med ett sällsynt hälsotillstånd. Resolutionen fokuserar på att säkerställa ett stärkt hälso- och sjukvårdssystem och implementeringen av nationella strategier för området. I avsnitt 34 av Sjukvårdspodden pratar Jonas Edström och Beata Ferencz om vad som behöver hända för att de med ett sällsynt hälsotillstånd ska få en bättre situation, både i Sverige och i världen. Medverkande är Anders Olauson, ordförande för Ågrenska, Acko Ankarberg, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, Helene Cederroth, ordförande för Willefonden och Barbro Westerholm riksdagsledamot för Liberalerna.

FN har antagit en ny resolution. Den syftar till att förbättra situationen för de 300 miljoner människor världen över som lever med eller är anhöriga till någon med ett sällsynt hälsotillstånd. Resolutionen fokuserar på att säkerställa ett stärkt hälso- och sjukvårdssystem och implementeringen av nationella strategier för området. I avsnitt 34 av Sjukvårdspodden pratar Jonas Edström och Beata Ferencz om vad som behöver hända för att de med ett sällsynt hälsotillstånd ska få en bättre situation, både i Sverige och i världen. Medverkande är Anders Olauson, ordförande för Ågrenska, Acko Ankarberg, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, Helene Cederroth, ordförande för Willefonden och Barbro Westerholm riksdagsledamot för Liberalerna.

41 min

Mest populära podcaster inom Vetenskap

Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Anekdot
Sveriges Radio