6 min

Så stärker KPI:er din B2B-marknadsföring B2B-podden

    • Utbildning

Inläst artikel: I takt med att säljdialogen och marknadsföringen blir mer och mer digital finns fler möjligheter att mäta aktiviteterna och arbeta med KPI:er. Så här kan du göra.
📄Läs artikeln på https://crescando.se/inbound-marketing/sa-starker-kpier-din-b2b-marknadsforing/
📊 Mer om KPI: https://crescando.se/digital-marknadsforing/3-grundpelare-for-att-mata-och-folja-upp-inbound-marketing/
📈Läs mer tips på Crescandos LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crescando/
🎵Musik i avsnittet: AudioCoffee(Denys Kyshchuk) - Motivational Day https://www.audiocoffee.net

Inläst artikel: I takt med att säljdialogen och marknadsföringen blir mer och mer digital finns fler möjligheter att mäta aktiviteterna och arbeta med KPI:er. Så här kan du göra.
📄Läs artikeln på https://crescando.se/inbound-marketing/sa-starker-kpier-din-b2b-marknadsforing/
📊 Mer om KPI: https://crescando.se/digital-marknadsforing/3-grundpelare-for-att-mata-och-folja-upp-inbound-marketing/
📈Läs mer tips på Crescandos LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crescando/
🎵Musik i avsnittet: AudioCoffee(Denys Kyshchuk) - Motivational Day https://www.audiocoffee.net

6 min

Mest populära poddar inom Utbildning

4000 veckor
Christina Stielli
Max Tänt med Max Villman
Max Villman
SMART PRAT
SMART PSYKIATRI
Sjuka Fakta
Simon Körösi
The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
Simple Swedish Podcast
Swedish Linguist