15 min

Varför är det viktigt med källtillit‪?‬ Digitala lektioner

    • Utbildning för barn

Kristina Alexanderson pratar med Susanne Linde, bibliotekspedagog i Ystad kommun. Hon pratar om den viktiga källtilliten och om att träna barnen att tidigt få koll på bra källor.
Susanne Linde jobbar med yngre barn och brukar göra en övning där hon frågar dem vilka de litar på. De brukar säga att de litar på sina föräldrar, kompisarna men inte alla kompisar. Genom att börja prata om källtillit kan hon sedan börja prata om hur stort nätet är, och varför det är viktigt att inte tro på allt man hör.

Kristina Alexanderson pratar med Susanne Linde, bibliotekspedagog i Ystad kommun. Hon pratar om den viktiga källtilliten och om att träna barnen att tidigt få koll på bra källor.
Susanne Linde jobbar med yngre barn och brukar göra en övning där hon frågar dem vilka de litar på. De brukar säga att de litar på sina föräldrar, kompisarna men inte alla kompisar. Genom att börja prata om källtillit kan hon sedan börja prata om hur stort nätet är, och varför det är viktigt att inte tro på allt man hör.

15 min