11 min

#4 Prečo dopamín spôsobuje výkyvy radosti a motivácie Vision2Action - Marian Minarik

    • Management

Telo a mozog má celkom efektívne mechanizmy ako s nami komunikovať. „Bolesť“ je jednoznačná - keď cítime bolesť, nepohodu, utrpenie, nepríjemné pocity - dostávame informáciu, aby sme dané konanie zastavili a pokiaľ je to možné, tak by sme ho už neopakovali.

Naopak informácia cez „potešenie“ - príjemné pocity, príjemné vnímanie nám hovorí, že toto by sme mali opakovať a pokiaľ je to možné, tak opakovať to čo najviac.

Je dôležité mať dostatočne vysokú a najmä zdravú základnú úroveň dopamínu. Vďaka nej máme pozitívny pocit zo života a motiváciu žiť a tešiť sa z toho, čo zažívame. A zároveň zdravá úroveň dopamínu je predpokladom toho, že sme schopní zažívať nárasty - výstrely dopamínu cez správne a vhodné štartovacie udalosti a podnety. A to je tiež predpokladom našej schopnosti tešiť sa zo života a byť tvorivý a mať chuť dosahovať nové a nové veci.

Telo a mozog má celkom efektívne mechanizmy ako s nami komunikovať. „Bolesť“ je jednoznačná - keď cítime bolesť, nepohodu, utrpenie, nepríjemné pocity - dostávame informáciu, aby sme dané konanie zastavili a pokiaľ je to možné, tak by sme ho už neopakovali.

Naopak informácia cez „potešenie“ - príjemné pocity, príjemné vnímanie nám hovorí, že toto by sme mali opakovať a pokiaľ je to možné, tak opakovať to čo najviac.

Je dôležité mať dostatočne vysokú a najmä zdravú základnú úroveň dopamínu. Vďaka nej máme pozitívny pocit zo života a motiváciu žiť a tešiť sa z toho, čo zažívame. A zároveň zdravá úroveň dopamínu je predpokladom toho, že sme schopní zažívať nárasty - výstrely dopamínu cez správne a vhodné štartovacie udalosti a podnety. A to je tiež predpokladom našej schopnosti tešiť sa zo života a byť tvorivý a mať chuť dosahovať nové a nové veci.

11 min