4 episodes

MANAŽÉRSKA PRAX A NEUROVEDA – Inšpiratívna a efektívna kombinácia výskumov neurovedy, nových vedeckých zistení a informácii, ktoré prinášajú nové súvislosti a odhaľujú moderný kontext firemného, pracovného, manažérskeho a neoddeliteľne aj súkromného života a fungovania.
TOP trendy v manažmente a moderné prístupy aplikované v praxi, s podporou overených manažérskych a firemných best practices.

Nové pohľady na firemné výsledky a výkonnosť, manažérsku prácu, našu osobnosť, náš život a spokojnosť v živote.

Vision2Action - Marian Minarik Vision2Action - Marian Minarik

  • Business
  • 5.0 • 1 Rating

MANAŽÉRSKA PRAX A NEUROVEDA – Inšpiratívna a efektívna kombinácia výskumov neurovedy, nových vedeckých zistení a informácii, ktoré prinášajú nové súvislosti a odhaľujú moderný kontext firemného, pracovného, manažérskeho a neoddeliteľne aj súkromného života a fungovania.
TOP trendy v manažmente a moderné prístupy aplikované v praxi, s podporou overených manažérskych a firemných best practices.

Nové pohľady na firemné výsledky a výkonnosť, manažérsku prácu, našu osobnosť, náš život a spokojnosť v živote.

  #4 Prečo dopamín spôsobuje výkyvy radosti a motivácie

  #4 Prečo dopamín spôsobuje výkyvy radosti a motivácie

  Telo a mozog má celkom efektívne mechanizmy ako s nami komunikovať. „Bolesť“ je jednoznačná - keď cítime bolesť, nepohodu, utrpenie, nepríjemné pocity - dostávame informáciu, aby sme dané konanie zastavili a pokiaľ je to možné, tak by sme ho už neopakovali.

  Naopak informácia cez „potešenie“ - príjemné pocity, príjemné vnímanie nám hovorí, že toto by sme mali opakovať a pokiaľ je to možné, tak opakovať to čo najviac.

  Je dôležité mať dostatočne vysokú a najmä zdravú základnú úroveň dopamínu. Vďaka nej máme pozitívny pocit zo života a motiváciu žiť a tešiť sa z toho, čo zažívame. A zároveň zdravá úroveň dopamínu je predpokladom toho, že sme schopní zažívať nárasty - výstrely dopamínu cez správne a vhodné štartovacie udalosti a podnety. A to je tiež predpokladom našej schopnosti tešiť sa zo života a byť tvorivý a mať chuť dosahovať nové a nové veci.

  • 11 min
  #3 Hormón života v adrenalínovom svete - dopamín

  #3 Hormón života v adrenalínovom svete - dopamín

  Dopamín je často krát prezentovaný ako „hormón šťastia“. Čo je na to hovorí neuroveda a prax moderného života?

  Dopamín by sa dal skôr prirovnať k „hormónu života“. Od dopamínu v skratke závisí to, ako sa v živote cítime, ako vnímame spokojnosť so svojím životom, aké máme nálady - či už sme hore alebo dole, čo sme schopní v živote dosiahnuť, či pracujeme na svojich cieľoch, naše vnímanie toho, ako nás baví a uspokojuje práca a pod.

  • 21 min
  #2 Čo limituje našu motiváciu a potešenie - vplyv dopamínu

  #2 Čo limituje našu motiváciu a potešenie - vplyv dopamínu

  Dopamín je spoločný faktor, ktorý sa podpisuje pod našu motiváciu alebo schopnosť konať a hýbať sa - to platí jak pre ľudí, tak aj pre iné cicavce.
  Medzi dôležité efekty dopamínu patrí jeho schopnosť nás motivovať robiť kroky smerom k dosiahnutiu cieľov.

  • 21 min
  #1 Dopamín - INTRO - čo sa skrýva za pôžitkom

  #1 Dopamín - INTRO - čo sa skrýva za pôžitkom

  Čo má spoločné neuroveda, vedecké výskumy a naše správanie, naša radosť alebo pocit šťastia?

  Lepšie rozumieme tomu, prečo je dopamín tak kľúčový pre našu schopnosť konať a dosahovať výsledky a zároveň je zodpovedný za naše pocity radosti, šťastia a spokojnosti a motivácie.

  Ak chceme tieto kľúčové oblasti lepšie spoznať a tým spoznať aj svoje správanie, potrebujeme spoznať ako funguje dopamín v kontexte nášho života – súkromného, pracovného, ale aj z pohľadu manažérskeho alebo čisto firemného fungovania.

  • 18 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Business

Finax
DOAC
skpodcasty.sk
Juraj Karpis
Michal Truban
ZAPO