14 episodes

Zámer: priblížiť poslucháčom zákony jednoduchšou rečou, vysvetliť ich obsah a v rámci rozhovoru s odborníkmi poukázať na reálnu prax a povinnosti z nich vyplývajúce.

Cieľová skupina: daňoví poradcovia, audítori, špecialisti v mzdovej oblasti, ale aj bežní malí a strední podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.epercento.sk

Caffé epercento - dane, účtovníctvo a mzdy v praxi epercento

  • Business
  • 5.0 • 1 Rating

Zámer: priblížiť poslucháčom zákony jednoduchšou rečou, vysvetliť ich obsah a v rámci rozhovoru s odborníkmi poukázať na reálnu prax a povinnosti z nich vyplývajúce.

Cieľová skupina: daňoví poradcovia, audítori, špecialisti v mzdovej oblasti, ale aj bežní malí a strední podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.epercento.sk

  # 13 Pokuty a sankcie v podnikaní

  # 13 Pokuty a sankcie v podnikaní

  Pokuty a sankcie – pojmy, ktoré v nás vzbudzujú rešpekt. Doručenie oznámenia o porušení určitej povinnosti a uložení pokuty alebo sankcie nepoteší nikoho z nás. Rovnako, ako v iných oblastiach, tieto nástrahy číhajú aj v oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky. Aj keď sa snažíme si vždy plniť svoje povinnosti, nastane situácia, kedy obdržíme pokutu, či už z nedbanlivosti alebo nedostatočných informácií. Nič sa nedeje... stalo sa to už asi každému a netreba si z toho robiť ťažkú hlavu.

  Účelom tejto časti podcastu nie je u vás vzbudiť strach z pokút, ale skôr poskytnúť prehľad možných situácií, kedy k pokutám a sankciám môže dôjsť a v akej výške. Zhrnieme si možné porušenia zákonov s jednotlivými príkladmi a aké následky by tieto porušenia mohli mať. Veríme, že vypočutím podcastu sa skôr vyvarujete prípadným pokutám a sankciám.

  Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

  Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

  • 30 min
  # 12 Čísla roku 2022

  # 12 Čísla roku 2022

  Ukončili sme ďalší rok a pre nás to znamená opäť myslieť na nové čísla, ktoré rok 2022 priniesol. Pre našu dvanástu epizódu podcastu caffé epercento sme si zvolili veľmi aktuálnu tému – Čísla roku 2022. Veríme, že vám daná epizóda zhrnie všetky potrebné čísla za rok 2022, ktoré potrebujete k daňovým priznaniam a bude tak slúžiť ako príjemná pomôcka, ktorá je po ruke v každej situácii. 😉

  Dozviete sa, aké čísla ovplyvnili náš príjem zo závislej činnosti, z podnikania a inej činnosti v roku 2022, na akú výšku nezdaniteľnej položky máme nárok, akú výšku dane sme zaplatili, zaplatíme do konca marca, júna alebo septembra 2023 a mnoho iného.

  Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

  Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

  Dopočutia a želáme pevné nervy k daňovým priznaniam!

  • 31 min
  # 11 Transferové oceňovanie - podstata a význam

  # 11 Transferové oceňovanie - podstata a význam

  V rámci podnikania sa bežne stáva, že obchodujeme, resp. vykonávame určité transakcie so závislými osobami, či už ide o vzťah materská účtovná jednotka – dcérska účtovná jednotka, dcérska účtovná jednotka – dcérska účtovná jednotka, účtovná jednotka – konateľ a mnoho ďalších vzťahov. Prečo tomu tak je? Určite je výhodou, že medzi závislými osobami je jednoduchšia spolupráca, komunikácia, zabezpečenie transakcie a pod. Niektorí by mohli povedať, že výhodou je aj nastavenie výhodných cien, ktoré by pri obchodovaní s nezávislými osobami nedohodli. Tí niektorí sa však mýlia. Presne takémuto „výhodnejšiemu“ nastaveniu cien zabraňuje transferové oceňovanie.

  V jedenástej časti nášho podcastu caffé epercento sa venujeme práve transferovému oceňovaniu. Dozviete sa jeho význam, koho sa týka, čo je potrebné v rámci transferového  oceňovania urobiť a poskytneme vám niekoľko rád pri obchodovaní so závislými osobami.

  Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

  Ctený hosť: Ing. Zuzana Sidorová - daňová poradkyňa a odborníčka na transferovú dokumentáciu

  Ak by Vám bolo stále málo, odporúčame Vám semináre v rámci spolupráce sféra, a.s., ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z MF a FR, audítormi a daňovými poradcami. Určite sa priučíte a dozviete niečo nové zo sveta daní a účtovníctva. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk“

  • 29 min
  # 10 Daňové a nedaňové výdavky II

  # 10 Daňové a nedaňové výdavky II

  Ak ste si mysleli, že v minulej epizóde sme zhrnuli všetky daňové a nedaňové výdavky, musíme vás, bohužiaľ, vyviesť z omylu. Takýchto, zákonom stanovených, výdavkov je omnoho viac a pri podnikaní sa vyskytujú veľmi často. Z našich skúseností vieme, že začínajúcich podnikateľov vedia vcelku prekvapiť. Prekvapenia sú zväčša vítané, ale v oblasti daní a účtovníctva je lepšie byť vopred pripravený. K tomu by sme vám chceli dopomôcť ďalšou epizódou podcastu caffé epercento.

  Druhá časť témy Daňové a nedaňové výdavky je pokračovaním, v ktorom do hĺbky rozoberáme ďalšie daňové, ale aj nedaňové výdavky - cestovné náhrady, stravné, spotreba PHL, tvorba rezerv, tvorba opravných položiek a ďalšie. Tak sa pusťme do počúvania, aby sme boli na všetko pripravení 😉.

  Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

  Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

  Ak by Vám bolo stále málo, odporúčame Vám v rámci spolupráce sféra, a.s., ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z MF a FR, audítormi a daňovými poradcami. Určite sa priučíte a dozviete niečo nové zo sveta daní a účtovníctva. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk

  • 35 min
  # 9 Daňové a nedaňové výdavky, úprava základu dane

  # 9 Daňové a nedaňové výdavky, úprava základu dane

  Poznáte situáciu, keď Vám príde od účtovníčky, prípadne daňového poradcu výpočet dane z príjmov a vy len pozeráte, že prečo sú tam pripočítané tieto sumy a odpočítané tieto sumy? Nebojte, nie je to len rozmar účtovníčky, ale ide o zohľadnenie daňových a nedaňových výdavkov, ktoré ste realizovali v priebehu roka.

  Zákon o dani z príjmov totižto definuje daňové výdavky, ktoré môžu byť súčasťou základu dane a zároveň nedaňové výdavky, ktoré je potrebné vylúčiť zo základu dane, t. j. pripočítateľné položky k základu dane. Za účelom optimalizácie Vašej daňovej povinnosti by bolo vhodné aby ste poznali aspoň základ z témy daňové a nedaňové výdavky, ktorý ponúkame v danej epizóde. Epizóda je taktiež určená aj pre odbornú verejnosť na zopakovanie a utvrdenie svojich znalostí. Veď predsa, opakovanie je matka múdrosti.

  Tak dopočutia!

  Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

  Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

  Ak by Vám bolo stále málo, odporúčame Vám v rámci spolupráce so spoločnosťou sféra, a.s., ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z MF a FR, audítormi a daňovými poradcami. Určite sa priučíte a dozviete niečo nové zo sveta daní a účtovníctva. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk. 

  • 23 min
  # 8 Nehnuteľnosti a DPH

  # 8 Nehnuteľnosti a DPH

  Ôsmu epizódu podcastu caffé epercento sme opäť venovali nehnuteľnostiam.... Teraz sme sa však na túto komplexnú a širokú tému pozreli z iného uhla, a to z pohľadu dane z pridanej hodnoty. Tá dokáže pri nehnuteľnostiach v niektorých prípadoch vyvolať veľa diskusií a debát. Preto sme sa rozhodli priblížiť vám základy DPH pri nehnuteľnostiach a premietnuť ich do konkrétnych príkladov, ktoré, veríme, pomôžu v určitej miere každému z vás.

  V danej epizóde sa dozviete, kedy má zdaniteľná osoba nárok na odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti a kto sa vlastne považuje za zdaniteľnú osobu, kedy sa môže predávajúci rozhodnúť, či predaj nehnuteľnosti zdaniť alebo oslobodiť? Zároveň sa dozviete čo je to koeficient DPH a kedy sa pri príjmoch súvisiacich s nehnuteľnosťou uplatňuje a ďalšie aspekty DPH pri nehnuteľnostiach.

  Dopočutia!

  Moderátor:
  Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

  Ctení hostia:
  Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.
  Ing. Zuzana Sidorová - daňová poradkyňa a odborníčka na transferovú dokumentáciu

  • 32 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Business

skpodcasty.sk
Juraj Karpis
Michal Truban
SME.sk
PROSIGHT Slovensko
Finax

You Might Also Like