Epizódy: 89

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok. Je vydávaná v mnohých krajinách vo veľkých nákladoch a patrí medzi najrozšírenejšie diela o živote Ježiša z Nazareta. • • • Číta Helena Geregová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Desire of Ages. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Cesta lásky Ellen Gould Whiteová

  • Viera a duchovno
  • 5,0 • Hodnotenia: 3

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok. Je vydávaná v mnohých krajinách vo veľkých nákladoch a patrí medzi najrozšírenejšie diela o živote Ježiša z Nazareta. • • • Číta Helena Geregová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Desire of Ages. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

  Tiráž

  Tiráž

  -

  • 50 s
  87/87 • Nanebovstúpenie

  87/87 • Nanebovstúpenie

  Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi z Jeruzalema na Olivový vrch. Požehnal ich a odišiel k svojmu Otcovi.

  • 18 min
  86/87 • Posledné stretnutie

  86/87 • Posledné stretnutie

  V Galilei sa na úpätí vrchu stretlo mnoho Ježišových nasledovníkov. On ich uistil o svojej láske, obdaril svojou mocou a poslal ich, aby hlásali jeho posolstvo po celom svete.

  • 37 min
  85/87 • Znova pri jazere

  85/87 • Znova pri jazere

  Pri Galilejskom jazere sa učeníci opäť stretli s Ježišom. Kristus položil Petrovi tri závažné otázky a odhalil mu jeho i Jánovu budúcnosť.

  • 21 min
  84/87 • Stretnutie s učeníkmi

  84/87 • Stretnutie s učeníkmi

  Po stretnutí s dvomi mužmi na ceste do Emauz sa Ježiš zjavil aj ostatným učeníkom.

  • 18 min
  83/87 • Na ceste do Emauz

  83/87 • Na ceste do Emauz

  Po svojom vzkriesení sa Ježiš zjavil aj dvom učeníkom, ktorí sa na ceste do Emauz práve rozprávali o udalostiach uplynulých dní v Jeruzaleme.

  • 13 min

Poslucháčske recenzie

5,0 z 5
Hodnotenia: 3

Hodnotenia: 3

Najlepšie podcasty v kategórii Viera a duchovno