15 episodes

Creative Industry Košice or better known as CIKE is made out of people who want to improve the cultural and creative environment locally and internationally. We create opportunities for individual growth and intersectoral cooperation.

Creative Industry Košice Creative Industry Kosice

  • Society & Culture

Creative Industry Košice or better known as CIKE is made out of people who want to improve the cultural and creative environment locally and internationally. We create opportunities for individual growth and intersectoral cooperation.

  Access All Areas (ENG)

  Access All Areas (ENG)

  A British theatre group Access All Areas is the living proof that art can change how people are perceived. They organise successful performances with artists who are autistic or have a physical disability. #CreativeLenses is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

  Read more in this Access All Areas Study Case: https://creativelenses.eu/wp-content/uploads/2018/11/Creative-Lenses-Access-All-Areas-1.pdf

  • 6 min
  Access All Areas (SVK)

  Access All Areas (SVK)

  Britská divadelná skupina Access All Areas je dôkazom, že umenie môže prelomiť ľady vo vnímaní ľudí. Úspešne totiž organizujú predstavenia, do ktorých zapájajú umelcov s fyzickým postihnutím či autizmom. Projekt #CreativeLenses je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

  • 6 min
  Ambasada (SVK)

  Ambasada (SVK)

  Kultúrne centrum AMBASADA z rumunského mesta Temešvár vzniklo s cieľom podporiť myšlienky aktívneho občianstva a diverzity. Slúži ako stretávací bod nielen pre ľudí z kreatívneho, ale aj korporátneho prostredia. Projekt #CreativeLenses je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

  • 8 min
  Ambasada (ENG)

  Ambasada (ENG)

  Cultural centre AMBASADA from the Romanian city of Temešvár is founded on the idea of active citizenship and diversity. It is the meeting point for people from both, creative and corporate #CreativeLenses is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

  Read more in this AMBASADA Study Case: https://creativelenses.eu/wp-content/uploads/2018/11/Creative-Lenses-AMBASADA-1.pdf

  • 9 min
  L’asilo (SVK)

  L’asilo (SVK)

  Kultúrny rozvoj osobnosti = ľudské právo. S týmto mottom si autonómna talianska komunita L’asilo vybudovala vlastný systém rozhodovania, ktorým podporuje inklúziu, slobodu a kreativitu. Projekt #CreativeLenses je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

  • 10 min
  L’asilo (ENG)

  L’asilo (ENG)

  Cultural personal development = a human right. With this motto, an autonomous Italian community L'asilo has built its own system of decision-making through which it supports inclusion, freedom and creativity. #CreativeLenses is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

  Read more about L'asilo Study Case: https://creativelenses.eu/wp-content/uploads/2018/11/Creative-Lenses-Lasilo.pdf

  • 10 min

Top Podcasts In Society & Culture