12 episodes

Deti bez návodu je podcast o deťoch, nie len o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Tieto deti totiž od nás potrebujú to isté, čo ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme. Neponúkame zaručené návody, deti neprispôsobujeme schémam a škatuľkám. Napredovanie detí z našej skúsenosti, závisí viac od našej schopnosti otvoriť sa, učiť sa a meniť sa, než od schopnosti detí dosahovať ciele vo výkonových tabuľkách. Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť spoločne hľadáme, ako napriek tomu neblúdiť.

Deti bez návodu Viera Hincova

  • Kids & Family
  • 5.0 • 3 Ratings

Deti bez návodu je podcast o deťoch, nie len o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Tieto deti totiž od nás potrebujú to isté, čo ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme. Neponúkame zaručené návody, deti neprispôsobujeme schémam a škatuľkám. Napredovanie detí z našej skúsenosti, závisí viac od našej schopnosti otvoriť sa, učiť sa a meniť sa, než od schopnosti detí dosahovať ciele vo výkonových tabuľkách. Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť spoločne hľadáme, ako napriek tomu neblúdiť.

  Deti bez návodu 12 Starí rodičia

  Deti bez návodu 12 Starí rodičia

  Deti bez návodu sú väčšinou o pohľade rodičov na deti, či už autistické alebo nie. Túto epizódu venujeme iným špeciálnym ľuďom - starým rodičom, a nie náhodou teraz, tesne pred sviatkami. Vianočné sviatky často tvoria príležitosti pre stretnutia viacerých generácií pod jednou strechou. V rozhovore prechádzame rôznymi skúsenosťami a situáciami, výzvami, aj radosťami, každému sa môže zdať dôležité, či aktuálne niečo iné. Ako sa priblížiť našim deťom? Ako s nimi zdieľať svet? Čo zvykne v deťoch vyvolávať úzkosť, či zmätok? Prečo sa niektorým vzťahom radšej vyhýbajú? Ako medzigeneračne komunikovať rôznorodé potreby a prístupy k výchove? Neboli by sme to my, keby sme sa nedotkli napríklad tlaku na výkon, túžbe po moci, ale aj pomalého života a vychutnávania prítomnosti. V tom sú naše deti experti. Majte pokojné dni, či už sviatkujete vo veľkom, v malom, alebo vôbec, prajeme vám, nech nájdete tichý čas pre seba navzájom.      

  • 43 min
  Deti bez návodu 10 Špeciál z konferencie

  Deti bez návodu 10 Špeciál z konferencie

  V špeciálnej epizóde sa dozviete, čo všetko sme zažili počas dvoch dní konferencie Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti. Táto konferencia bola pre nás výnimočná. Neodohrala sa „o nás bez nás“. Účastní boli ľudia na spektre autizmu, a to nie len ako poslucháči, ale aj prednášajúci z Čiech, aj zo Slovenska. Navyše sa na nej nerozprávalo len odosobneným jazykom medicíny. Bola ľudská a podporujúca. Prevažoval rešpektujúci slovník neurodiverzity, čo náš veľmi potešilo.

  Viera a Kristína vás v podcaste prevedú najzaujímavejšími poznatkami a zážitkami z konferencie. Vypočujete si niečo o súčasných trendoch vo včasnej intervencií podľa Marylin Espe – Sherwindt z Kent State University, ktorá na dátach ukazovala, prečo ABA terapia nepatrí medzi najefektívnejšie intervencie a prečo menej štruktúrované intervencie, ktoré dieťa nevyťahujú z kruhu rodiny dokážu priniesť viac. Vypočujete si o prednáške Dagmar E. Holej z Atyp magazínu a sebaobhajobe autistických ľudí, o pestrosti komunikácie podľa Michala Roškaňuka, ale aj o školských podmienkach, podľa hlavej odborníčky SR pre pedopsychiatriu MUDr. T. Rosenbergerovej. Je to pestrý mix poznatkov a zážitkov, možno vás navnadí k vypočutiu celého záznamu z konferencie, určite stojí za to.

  • 28 min
  Deti bez návodu 11 Moc, šikana, výchovné štýly v rodinách

  Deti bez návodu 11 Moc, šikana, výchovné štýly v rodinách

  Veľká a široká téma: MOC. Každý rodič má v rukách moc, z podstaty veci. Ako sa s ňou dá narábať? Čo vlastne znamená vzájomný rešpekt a ako súvisí s mocou? Ako sa v rodinách miešajú výchovné štýly, ako spracúvame naše výchovné dedičstvo? V čom je rodinné prostredie unikátne a ako si ho môžeme chrániť? Kde má korene šikana a iné formy zneužívania moci? A ako s tým súvisí moc inštitúcií, či už v školskom prostredí, ale aj pri záťažových situáciách ako je napríklad rozvod? Aká je dominantná predstava šťastia, životného štýlu a ako s jej vynucovaním súvisí moc? Táto epizóda je vykopnutím k mnohým témam, ktorým sa budeme venovať samostatne, kľudne píšte, čo by pre Vás bolo obohatením. Viera a Kristína              

  • 1 hr
  Deti bez návodu 9 Agresivita

  Deti bez návodu 9 Agresivita

  Po odmlke, čase, ktorý sme venovali príprave a spusteniu portálu beznavodu.sk sme opäť tu a venujeme sa naplno podcastu Deti bez návodu! V tejto epizóde sa rozprávame o AGRESIVITE a deťoch - tých našich autistických, ale aj tých ostatných. O tom, že niekedy nesprávne pomenúvame správanie ako agresívne, niekedy agresivite iba pripisujeme len negatívny význam, pritom je to jedna z hybných síl každého z nás. Ako ju kultivovať?

  Čo predchádza agresívnemu správaniu? Je za ním úzkosť? Stres? Preťaženie? Napätie? Obranná reakcia, ktorá vyplýva z pocitu ohrozenia? Aký je kontext? Máme realistické očakávania vzhľadom na vek a schopnosti dieťaťa? Prečo je pre nás všetkých tak ťažké čeliť hnevu a agresivite? Hľadajte spolu s nami. Viera a Kristína        

  • 1 hr 3 min
  Deti bez návodu 8 Transrodovosť a autizmus

  Deti bez návodu 8 Transrodovosť a autizmus

  DETI BEZ NÁVODU sú často bez návodu aj v úplne nečakaných oblastiach života. Táto epizóda je venovaná TRANSRODOVOSTI. Z výskumov predbežne vyplýva, že asi každý 5 transrodový človek je aj autistický.

  Autistickí ľudia bývajú menej ovplyvniteľní spoločenskými očakávaniami a rolami. Zároveň sú nútení žiť omnoho vedomejšie, často hyper-reflexívne, pretože veci neberú tak, ako sú im predložené, len preto „že to niekto povedal“. Obidve tieto schopnosti sa pravdepodobne odrážajú v potrebe reflektovať svoju diverzitu v oblasti rodovej identity a sexuality.

  Je dokonca možné, že vyššie percento autistických ľudí, ktorí sú transrodoví, nebinárni, či homosexuálne orientovaní, iba odráža skutočné percento týchto diverzít u bežnej populácie. Bežní ľudia však svoju vnútornú rôznorodosť až tak intenzívne nereflektujú a prispôsobia sa ľahšie očakávaniam okolia.

  Táto epizóda je veľmi osobná a bola pre nás väčšou výzvou ako ostatné, a to aj kvôli spoločensko-politickej atmosfére, v ktorej dnes žijeme.

  Ak máte vôľu porozumieť, veríme, že vám mnohé veci odkryjeme z rôznych perspektív – psychologickej, etnologickej, sociologickej, najmä však ľudskej a rodičovskej.

  Kristína a Viera

  #neurodiverzita #duhovastuzka #detibeznavodu

  • 37 min
  Deti bez návodu 7 Kampane a komunikácia autizmu

  Deti bez návodu 7 Kampane a komunikácia autizmu

  Táto epizóda DETÍ BEZ NÁVODU je taký meta-podcast, ROZPRÁVANIE O TOM, AKO SA O AUTIZME ROZPRÁVA. Keďže máme mesiac osvety, zdieľame s vami náš pohľad na kampane a komunikáciu autizmu. Internet zaplavilo množstvo príspevkov a rámikov s všakovakými odkazmi na autizmus. Aká je vlastne odozva u ľudí na spektre? Ako toto náročné obdobie zvládajú? Čo všetko zdieľame, keď zdieľame tzv. modrú? S akými asociáciami na autizmus sa potrebujeme vysporiadať? A ako hľadať vnímavejší komunikačný jazyk?

  Vierka v závere povedala dôležité posolstvo: nemáme potrebu bojovať, chceme však ukázať, že komunikovať sa dá aj citlivejšie a vedomejšie. Veru, je na čom pracovať :) 

  Pekné počúvanie prajeme,

  Kristína a Viera

  • 39 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Kids & Family

Pediatrie na vlastní kůži
Pediatrie na vlastní kůži
Mama Gang
Mama Gang
Rozprávky SME
SME.sk
Otcovia v plienkach
Denník N
Efektívne Rodičovstvo
Martina Vagačová
Nevýchova
Nevýchova

You Might Also Like

Mater Amatér
ZAPO
Adela a Sajfa
jasomfunradio
jauuu, PS: to bolelo
ZAPO
NA GAUČI Podcasts
Petush Nasklee