1 hr

Oheň a nádej #1 - Celý život ako príprava (1914 - 1972‪)‬ Komunita Emanuel Podcast

    • Christianity

Pierre Goursat sa narodil v Paríži 15. augusta 1914, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zomrel v Paríži 25. marca 1991 na sviatok Zvestovania Pána, ktorý bol v tom roku zároveň pondelkom Veľkého týždňa uvádzajúcim udalosti Veľkej noci. Celý jeho život bol vložený medzi dva mariánske sviatky a zároveň do Paríža - mesta, ktoré vrúcne miloval.

Pierre Goursat sa narodil v Paríži 15. augusta 1914, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zomrel v Paríži 25. marca 1991 na sviatok Zvestovania Pána, ktorý bol v tom roku zároveň pondelkom Veľkého týždňa uvádzajúcim udalosti Veľkej noci. Celý jeho život bol vložený medzi dva mariánske sviatky a zároveň do Paríža - mesta, ktoré vrúcne miloval.

1 hr