22 min

MAP #14: Manažérske štýly riadenia Manažérska Akadémia Martina Prodaja

    • Business

Manažérske štýly riadenia určujú súbor nástrojov, techník a metód, ktoré manažér využíva za účelom dosiahnutia cieľov na úrovni jednotlivca alebo na úrovni tímu. Nedá sa povedať, že existuje štýl, ktorý je lepší alebo horší než iný štýl riadenia. Dobrý manažér využíva tieto štýly situačne. Vie teda, v akej situácii je vhodné použiť daný štýl oproti inému.

Manažérske štýly riadenia určujú súbor nástrojov, techník a metód, ktoré manažér využíva za účelom dosiahnutia cieľov na úrovni jednotlivca alebo na úrovni tímu. Nedá sa povedať, že existuje štýl, ktorý je lepší alebo horší než iný štýl riadenia. Dobrý manažér využíva tieto štýly situačne. Vie teda, v akej situácii je vhodné použiť daný štýl oproti inému.

22 min

Top Podcasts In Business

skpodcasty.sk
Michal Truban
Juraj Karpis
Finax
SME.sk
Digitálna Univerzita