6 min

Skúmanie emočne významných spomienok eTerapia.sk

    • Mental Health

V tomto cvičení môžete pracovať na zvyšovaní svojho povedomia o vašich emočne významných spomienkach, a to ako tých príjemných tak aj tých bolestivých.

V tomto cvičení môžete pracovať na zvyšovaní svojho povedomia o vašich emočne významných spomienkach, a to ako tých príjemných tak aj tých bolestivých.

6 min