3 min

Zamyslenie na deň 22.4.2024 Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

    • Christianity

1.Korinťanom 1,18-25

18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: Zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Pretože svet z prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria. 22 Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však hlásame Krista ukrižovaného — pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.Božia – ľudská múdrosť. K čomu nás vedie múdrosť, ktorá odmieta Pána Boha? A na čo je potrebné viac viery? Na to, že Pán Boh existuje, alebo na to, že neexistuje? Raz som sa rozprával s človekom, o ktorom mi tvrdili, že je ateista. Povedal mi, že neverí, že to vzniklo samo a náhodou – má to tvorcu povedal, ale Boh to nie je. Myslím, že mu cirkev poriadne zdeformovala názor na Pána Boha. Skoro všetci mienkotvorcovia rozmýšľajú, ako vymyslieť svet bez Pána Boha. Najviac zo všetkého nás obmedzuje láska: Pán Boh je láska. Nerozumiem tomu: odmietame zdroj lásky a zároveň túžime byť milovaní. Prajem Ti, milý brat a sestra, aby si bol milovaný a tiež miloval. Vzťahy – to jediné si odnesieme do neba.

Modlitba: Bože, ďakujem za to, aký si. Ďakujem, že si láskou. Odpusť, že niekedy žijem, akoby si bol niečím iným a potom sú ľudia zmätení a odmietajú Ťa. Duchu Svätý, rozlievaj vo mne lásku k Bohu a ľuďom. Amen.

Pieseň. ES 643

Autor: Dušan RoháčekNech je zvelebený Boh, ktorý poslal Svojho anjela a zachránil Svojich služobníkov, ktorí v Neho verili. Daniel 3,28

Ježiš bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli Mu slúžili. Marek 1,13Rimanom 1,18-25 • Modlíme sa za: Malé Zlievce (NoS)

1.Korinťanom 1,18-25

18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: Zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Pretože svet z prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria. 22 Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však hlásame Krista ukrižovaného — pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.Božia – ľudská múdrosť. K čomu nás vedie múdrosť, ktorá odmieta Pána Boha? A na čo je potrebné viac viery? Na to, že Pán Boh existuje, alebo na to, že neexistuje? Raz som sa rozprával s človekom, o ktorom mi tvrdili, že je ateista. Povedal mi, že neverí, že to vzniklo samo a náhodou – má to tvorcu povedal, ale Boh to nie je. Myslím, že mu cirkev poriadne zdeformovala názor na Pána Boha. Skoro všetci mienkotvorcovia rozmýšľajú, ako vymyslieť svet bez Pána Boha. Najviac zo všetkého nás obmedzuje láska: Pán Boh je láska. Nerozumiem tomu: odmietame zdroj lásky a zároveň túžime byť milovaní. Prajem Ti, milý brat a sestra, aby si bol milovaný a tiež miloval. Vzťahy – to jediné si odnesieme do neba.

Modlitba: Bože, ďakujem za to, aký si. Ďakujem, že si láskou. Odpusť, že niekedy žijem, akoby si bol niečím iným a potom sú ľudia zmätení a odmietajú Ťa. Duchu Svätý, rozlievaj vo mne lásku k Bohu a ľuďom. Amen.

Pieseň. ES 643

Autor: Dušan RoháčekNech je zvelebený Boh, ktorý poslal Svojho anjela a zachránil Svojich služobníkov, ktorí v Neho verili. Daniel 3,28

Ježiš bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli Mu slúžili. Marek 1,13Rimanom 1,18-25 • Modlíme sa za: Malé Zlievce (NoS)

3 min