41 min

Zhrnutie 47. týždňa - Biblia za rok Biblia za rok chronologicky

    • Christianity

Zhrnutie 47. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
kapitoly: Galaťanom 1-6, Jakubov 1-5, Skutky apoštolov 9-16

https://bibliazarok.sk
email: info@bibliazarok.sk

Zhrnutie 47. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
kapitoly: Galaťanom 1-6, Jakubov 1-5, Skutky apoštolov 9-16

https://bibliazarok.sk
email: info@bibliazarok.sk

41 min