53 episodes

Chronologický plán čítania.

Biblia za rok chronologicky Biblia za rok

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Chronologický plán čítania.

  Zhrnutie 52. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 52. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 52. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: 1. Jánov 1-5, 2. Jánov 1, 2. Petrov 1-3, 2. Timotejovi 1-4, 3. Jánov 1, Júdov 1, Zjavanie Jána 1-18

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 41 min
  Zhrnutie 51. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 51. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 51. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: 1. Petrov 1-5, 1. Timotejovi 1-6, Filipanom 1-4, Hebrejom 1-13, Títovi 1-3

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 41 min
  Zhrnutie 50. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 50. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 50. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Efezanom 1-6, Filemonovi 1, Kolosanom 1-4, Rimanom 11-16, Skutky apoštolov 20-28

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 40 min
  Zhrnutie 49. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 49. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 49. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: 1. Korinťanom 15-16, 2. Korinťanom 1-13, Rimanom 1-10

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 39 min
  Zhrnutie 48. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 48. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 48. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: 1. Korinťanom 1-14, 1. Tesaloničanom 1-5, 2. Tesaloničanom 1-3, Skutky apoštolov 17-19

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 43 min
  Zhrnutie 47. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 47. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 47. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Galaťanom 1-6, Jakubov 1-5, Skutky apoštolov 9-16

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 41 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

José & Janči
Valo a Maťo
Godzone
Slovenské evanjelizačné stredisko (evs.sk)
iHeartPodcasts
Daniel D'Neuville-Subconscious Mind Programming | Law of Attraction | LOA | Mind Mastery | Coaching | High Performance |NLP | Intuition | Relationships | Spirituality