31 min

ประมวลความคิด S01E03 ปรากฏการณ์ปกติของมนุษย์ที่เรียกว่า ความเหงา The Cloud Podcast

    • Relationships

ตอนที่ 3 ของรายการประมวลความคิด 'ความเหงา' ปรากฏการณ์ปกติของมนุษย์ที่แปลกประหลาดกว่าความรู้สึกอื่น ซึ่งเราไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมาถกเถียงกัน ความเหงาเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่คนเดียวเท่านั้น ทำไมคนเมืองจึงเหงาได้ง่ายกว่า มีแฟนแล้วหายเหงาจริงหรือไม่ คนเก็บตัวจะคลายเหงาได้อย่างไร ฟังเรื่องของความเหงาในมุมมองของอาจารย์ประมวลได้ในประมวลความคิดตอนนี้ดำเนินรายการโดย ประมวล เพ็งจันทร์ และ ทรงกลด บางยี่ขัน#ประมวลความคิด#TheCloud #readthecloud #ListentoTheCloud #TheCloudPodcast

ตอนที่ 3 ของรายการประมวลความคิด 'ความเหงา' ปรากฏการณ์ปกติของมนุษย์ที่แปลกประหลาดกว่าความรู้สึกอื่น ซึ่งเราไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมาถกเถียงกัน ความเหงาเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่คนเดียวเท่านั้น ทำไมคนเมืองจึงเหงาได้ง่ายกว่า มีแฟนแล้วหายเหงาจริงหรือไม่ คนเก็บตัวจะคลายเหงาได้อย่างไร ฟังเรื่องของความเหงาในมุมมองของอาจารย์ประมวลได้ในประมวลความคิดตอนนี้ดำเนินรายการโดย ประมวล เพ็งจันทร์ และ ทรงกลด บางยี่ขัน#ประมวลความคิด#TheCloud #readthecloud #ListentoTheCloud #TheCloudPodcast

31 min

Top Podcasts In Relationships