33 min

ปีแห่งการบอกลา และคำยืนยันว่า งานจะคุ้มครองตัวเรา ของ จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ | Another Year Old 2021 Salmon Podcast

    • Society & Culture

จะบอกว่าเป็นปีที่ดีหรือแย่ก็ยากจะนิยาม สำหรับเบลล์-จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์
เอาเป็นว่าในปี 2021 นี้ เบลล์ผ่านเรื่องยากๆ มาถึง 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งคือเมื่อเขาสูญเสีย ‘อี๊’ ผู้เปรียบเสมือนแม่ที่เคารพรัก ซึ่งหากใครติดตามงานเขียนของเบลล์ ก็น่าจะได้อ่านเรื่องของอี๊มาไม่มากก็น้อย 
ครั้งสองคือการเดินจากงานที่ผูกพันยิ่งชีวิตมา สองเรื่องนี้สร้างความรู้สึกอย่างมากมายต่อเบลล์ และเส้นทางที่เขาได้เลือกเดิน และในฐานะที่เบลล์เข้ามาเป็นหนึ่งในแผนกเพื่อนบ้านของ Salmon เราเลยขอชวนเขามาแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้จากปีที่กำลังจะผ่านไป แต่อาจมีตะกอนความรู้สึกที่คงค้างไว้ให้เราได้ฟังกัน
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2021
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

จะบอกว่าเป็นปีที่ดีหรือแย่ก็ยากจะนิยาม สำหรับเบลล์-จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์
เอาเป็นว่าในปี 2021 นี้ เบลล์ผ่านเรื่องยากๆ มาถึง 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งคือเมื่อเขาสูญเสีย ‘อี๊’ ผู้เปรียบเสมือนแม่ที่เคารพรัก ซึ่งหากใครติดตามงานเขียนของเบลล์ ก็น่าจะได้อ่านเรื่องของอี๊มาไม่มากก็น้อย 
ครั้งสองคือการเดินจากงานที่ผูกพันยิ่งชีวิตมา สองเรื่องนี้สร้างความรู้สึกอย่างมากมายต่อเบลล์ และเส้นทางที่เขาได้เลือกเดิน และในฐานะที่เบลล์เข้ามาเป็นหนึ่งในแผนกเพื่อนบ้านของ Salmon เราเลยขอชวนเขามาแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้จากปีที่กำลังจะผ่านไป แต่อาจมีตะกอนความรู้สึกที่คงค้างไว้ให้เราได้ฟังกัน
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2021
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

33 min

Top Podcasts In Society & Culture

People You May Know
FAROSE podcast
พี่อ้อยพี่ฉอด พอดแคสต์
CHANGE2561
เล่าเรื่องรอบโลก by กรุณา บัวคำศรี
karunabuakamsri
Open Relationship
THE STANDARD
เพื่อนกันคุยจนดึก
Naphat's bedroom story
Salmon Podcast
Salmon Podcast