1 hr 8 min

คุยกับวิชิต ซ้ายเกล้า แห่ง Chitbeer ขบถผู้ลุกขึ้นสร้างทางเลือกในการดื่ม และสอนคนต้มเบียร์มาแ‪ล‬ Capital Listen

    • Entrepreneurship

“เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้ ประเทศนี้แม่งเปลี่ยน” 
.
ในประเทศประชาธิปไตยที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้ และเบียร์ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ดื่มได้ ‘วิชิต ซ้ายเกล้า’ เจ้าของแบรนด์คราฟ์เบียร์ Chitbeer และเจ้าของร้าน Chit Hole จึงลุกขึ้นต่อสู้เพื่อให้การต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศ เพราะหวังอยากให้คนไทยพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้และมีทางเลือกในการดื่มมากขึ้น 
.
การต่อสู้ของวิชิตเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่มีพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ทำมายาวนานกว่าสิบปี ถูกจับและปรับมาหลายหน ต้มเบียร์ทิ้งไปหลายสิบถัง และสอนคนธรรมดาให้ต้มเบียร์เป็นอีกหลายพันคน จนคนในวงการคราฟต์เบียร์ไทยยกย่องเขาเป็นดั่งครู และหากพูดชื่อเขาในวงการนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักชายผู้เป็นนักสู้ให้กับคราฟต์เบียร์ไทย
.
ในวาระที่มวลชนชาวไทยอยู่ในช่วงที่ต้องลุ้นว่าใครจะเป็นนายกคนใหม่ และมีหลายคนสงสัยว่า #สุราก้าวหน้า จะไปต่ออย่างไร ระหว่างเวลานี้ Bon Appetit Podcast EP.6 อยากชวนไปจิบเบียร์เย็นฉ่ำและฟังเบื้องหลังเส้นทางการต้มเบียร์เพื่อเปลี่ยนประเทศของ ‘วิชิต’ ผู้ที่บอกว่าเบียร์คือประชาธิปไตยที่แดกได้ 

“เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้ ประเทศนี้แม่งเปลี่ยน” 
.
ในประเทศประชาธิปไตยที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้ และเบียร์ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ดื่มได้ ‘วิชิต ซ้ายเกล้า’ เจ้าของแบรนด์คราฟ์เบียร์ Chitbeer และเจ้าของร้าน Chit Hole จึงลุกขึ้นต่อสู้เพื่อให้การต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศ เพราะหวังอยากให้คนไทยพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้และมีทางเลือกในการดื่มมากขึ้น 
.
การต่อสู้ของวิชิตเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่มีพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ทำมายาวนานกว่าสิบปี ถูกจับและปรับมาหลายหน ต้มเบียร์ทิ้งไปหลายสิบถัง และสอนคนธรรมดาให้ต้มเบียร์เป็นอีกหลายพันคน จนคนในวงการคราฟต์เบียร์ไทยยกย่องเขาเป็นดั่งครู และหากพูดชื่อเขาในวงการนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักชายผู้เป็นนักสู้ให้กับคราฟต์เบียร์ไทย
.
ในวาระที่มวลชนชาวไทยอยู่ในช่วงที่ต้องลุ้นว่าใครจะเป็นนายกคนใหม่ และมีหลายคนสงสัยว่า #สุราก้าวหน้า จะไปต่ออย่างไร ระหว่างเวลานี้ Bon Appetit Podcast EP.6 อยากชวนไปจิบเบียร์เย็นฉ่ำและฟังเบื้องหลังเส้นทางการต้มเบียร์เพื่อเปลี่ยนประเทศของ ‘วิชิต’ ผู้ที่บอกว่าเบียร์คือประชาธิปไตยที่แดกได้ 

1 hr 8 min