24 min

Omotenashi | EP. 03 | ลูกค้าคือพระเจ้าจริงหรือ? - The Cloud Podcast The Cloud Podcast

    • Relationships

‘ลูกค้าคือพระเจ้า’ หลายๆ ธุรกิจให้บริการด้วยหลักการนี้ แต่ไม่ใช่กับ Omotenashi จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นไม่ได้มองว่าลูกค้าอยู่เหนือกว่า และต้องเกรงกลัว แต่คิดว่าลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์หรือแม้กระทั่งเพื่อนและคนในครอบครัว ทำให้คนญี่ปุ่นกล้าแนะนำและตักเตือนลูกค้าหากเห็นว่าการตัดสินใจของเขาไม่เหมาะสม ในตอนนี้ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ จะเล่าถึงเคสร้านตัดชุดกิโมโนราคาแพง โรงพยาบาลที่ไม่ได้ประคบประหงมคนไข้ และพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารในประเทศไทยที่ใส่ใจในรายละเอียด ติดตามฟังได้ในพอดแคสต์ Omotenashi ตอนนี้
 
ดำเนินรายการ : ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือเจ้าของนามปากกา เกตุวดี Marumura

‘ลูกค้าคือพระเจ้า’ หลายๆ ธุรกิจให้บริการด้วยหลักการนี้ แต่ไม่ใช่กับ Omotenashi จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นไม่ได้มองว่าลูกค้าอยู่เหนือกว่า และต้องเกรงกลัว แต่คิดว่าลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์หรือแม้กระทั่งเพื่อนและคนในครอบครัว ทำให้คนญี่ปุ่นกล้าแนะนำและตักเตือนลูกค้าหากเห็นว่าการตัดสินใจของเขาไม่เหมาะสม ในตอนนี้ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ จะเล่าถึงเคสร้านตัดชุดกิโมโนราคาแพง โรงพยาบาลที่ไม่ได้ประคบประหงมคนไข้ และพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารในประเทศไทยที่ใส่ใจในรายละเอียด ติดตามฟังได้ในพอดแคสต์ Omotenashi ตอนนี้
 
ดำเนินรายการ : ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือเจ้าของนามปากกา เกตุวดี Marumura

24 min