28 min

Omotenashi | EP. 04 | เราสัมผัสความสุขของลูกค้าได้หรือยัง? - The Cloud Podcast The Cloud Podcast

    • Relationships

Omotenashi ในตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแค่คนทำงานให้บริการอย่างเดียว แต่จะพูดถึงการนำจิตวิญญาณการบริการด้วยใจไปใช้ของผู้บริหาร จนกลายเป็นนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ทำงานที่ห้างไดมารู คำสอนของเจ้านายคนหนึ่งที่ทำให้การทำงานของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล นั่นคือการมองว่าการให้บริการคือการทำความดีอย่างหนึ่งให้คนอื่น โดยจินตนาการว่าลูกค้าจะมีความสุขกับการบริการของเราได้อย่างไร ติดตามต่อได้ในพอดแคสต์ Omotenashi ตอนนี้
 
ดำเนินรายการ: ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือเจ้าของนามปากกา เกตุวดี Marumura

Omotenashi ในตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแค่คนทำงานให้บริการอย่างเดียว แต่จะพูดถึงการนำจิตวิญญาณการบริการด้วยใจไปใช้ของผู้บริหาร จนกลายเป็นนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ทำงานที่ห้างไดมารู คำสอนของเจ้านายคนหนึ่งที่ทำให้การทำงานของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล นั่นคือการมองว่าการให้บริการคือการทำความดีอย่างหนึ่งให้คนอื่น โดยจินตนาการว่าลูกค้าจะมีความสุขกับการบริการของเราได้อย่างไร ติดตามต่อได้ในพอดแคสต์ Omotenashi ตอนนี้
 
ดำเนินรายการ: ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือเจ้าของนามปากกา เกตุวดี Marumura

28 min