20 min

P&C05 ความสุข VS รายได้ ตัวเลือกที่นายจ้างห้ามเลือ‪ก‬ Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

    • Careers

ความสุขของพนักงาน ดูจะเป็นอะไรที่สวนทางกับรายได้บริษัท เมื่อการทำงานหนักเพื่อหารายได้ดูจะเป็นที่มาของความทุกข์เสียมากกว่าแต่ไอติม พริษฐ์ ไม่ได้คิดอย่างนั้น เมื่อเขายกตัวอย่างเคส consult ที่โรงพยาบาลในต่างแดนแห่งหนึ่ง ที่เกือบติดกับดักความคิดว่าการหารายได้ที่มากจะทำให้พนักงานไม่มีความสุข เพราะความเป็นจริง การทำงานก็อาจไม่เป็นความทุกข์ก็ได้#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #paritw
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ความสุขของพนักงาน ดูจะเป็นอะไรที่สวนทางกับรายได้บริษัท เมื่อการทำงานหนักเพื่อหารายได้ดูจะเป็นที่มาของความทุกข์เสียมากกว่าแต่ไอติม พริษฐ์ ไม่ได้คิดอย่างนั้น เมื่อเขายกตัวอย่างเคส consult ที่โรงพยาบาลในต่างแดนแห่งหนึ่ง ที่เกือบติดกับดักความคิดว่าการหารายได้ที่มากจะทำให้พนักงานไม่มีความสุข เพราะความเป็นจริง การทำงานก็อาจไม่เป็นความทุกข์ก็ได้#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #paritw
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

20 min