21 min

P&C09 เคล็ดลับบริหารเวลาให้ทุกวินาทีมีค่‪า‬ Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

    • Careers

“เมื่อเวลาคือสิ่งที่มีค่า ที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้” แต่งาน Consult ที่ไอติมเคยทำกลับต้องเสียเวลาส่วนมากไปกับการเดินทาง แล้วทำอย่างไรล่ะถึงจะใช้ทุกวินาทีในชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอพิโสดนี้ไอติมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตอันยุ่งเหยิงในปัจจุบันของเขานั้นง่ายขึ้น#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #paritw
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

“เมื่อเวลาคือสิ่งที่มีค่า ที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้” แต่งาน Consult ที่ไอติมเคยทำกลับต้องเสียเวลาส่วนมากไปกับการเดินทาง แล้วทำอย่างไรล่ะถึงจะใช้ทุกวินาทีในชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอพิโสดนี้ไอติมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตอันยุ่งเหยิงในปัจจุบันของเขานั้นง่ายขึ้น#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #paritw
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

21 min