47 min

แม่ขนตางอน | Beauty and the Bitch EP02 Salmon Podcast

    • Society & Culture

เรื่องขนยังไม่หมดง่ายๆ คราวนี้เลยมาที่หน้าต่างของหัวใจอย่าง “ตา” ที่มีขนตากันบ้าง เพราะมันเปรียบได้กับผ้าม่านตกแต่งดวงตาคู่งาม เพื่อให้คนทั้งซอยหันมามองเราแต่เพียงผู้เดียว
ฝ้ายและเตยเตยเลยขอรีวิวกลเม็ดเผด็จศึก “ขนตา” ให้สวยงอนอยู่ทรงทั้งวัน ไม่ว่าจะดัด ลิฟ หรือการต่อขนตา ที่ว่ากันว่า “แสบ” และ “เสว” แบบสุดๆ แต่จะแสบและเสวยังไง ไปฟังกันจ้ะ แม่ขนตางอนทั้งหลาย!
#SalmonPodcast #BeautyandTheBitch #BATB #เรื่องสวยสวยแบบเสวเสว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เรื่องขนยังไม่หมดง่ายๆ คราวนี้เลยมาที่หน้าต่างของหัวใจอย่าง “ตา” ที่มีขนตากันบ้าง เพราะมันเปรียบได้กับผ้าม่านตกแต่งดวงตาคู่งาม เพื่อให้คนทั้งซอยหันมามองเราแต่เพียงผู้เดียว
ฝ้ายและเตยเตยเลยขอรีวิวกลเม็ดเผด็จศึก “ขนตา” ให้สวยงอนอยู่ทรงทั้งวัน ไม่ว่าจะดัด ลิฟ หรือการต่อขนตา ที่ว่ากันว่า “แสบ” และ “เสว” แบบสุดๆ แต่จะแสบและเสวยังไง ไปฟังกันจ้ะ แม่ขนตางอนทั้งหลาย!
#SalmonPodcast #BeautyandTheBitch #BATB #เรื่องสวยสวยแบบเสวเสว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

47 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
CHANGE2561
THE STANDARD
Naphat's bedroom story
Salmon Podcast
THE STANDARD