58 min

ใส่รองเท้าไซซ์อะไร ทำไมวุ่นวายจัง | Sneaker On Sight EP51 Salmon Podcast

    • Society & Culture

9.5US / 9UK / 42.5 EURO / 26.5 CM
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มซื้อรองเท้า หรือว่าเป็นคนในวงการมานานแล้ว ก็อาจจะมีคำถามเรื่องขนาดของรองเท้าเหล่านี้ ว่าทำไมมาตรฐานของ ‘ไซซ์’ (size) ทำไมมันมีหลายมาตรวัดจัง(วะ)
อีพีนี้เลยขอชวนคุยเรื่องขนาดรองเท้า ว่าแล้วมาตรฐานจริงๆ มันมีไหม แล้วไซซิ่งแปลกๆ มันมีอะไรบ้าง บางไซซ์ถึงกับระบุลงไปว่ามีเศษ ¾ ! อะไรมันจะขนาดนั้น หรืออย่าง New Balance หรือ Clark ก็มีไซซ์เฉพาะเจาะจงลงไปอีกสำหรับคนหน้าเท้ากว้าง โลกของไซซ์รองเท้า อาจจะมีอะไรลึกล้ำกว่าที่เรารู้
#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

9.5US / 9UK / 42.5 EURO / 26.5 CM
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มซื้อรองเท้า หรือว่าเป็นคนในวงการมานานแล้ว ก็อาจจะมีคำถามเรื่องขนาดของรองเท้าเหล่านี้ ว่าทำไมมาตรฐานของ ‘ไซซ์’ (size) ทำไมมันมีหลายมาตรวัดจัง(วะ)
อีพีนี้เลยขอชวนคุยเรื่องขนาดรองเท้า ว่าแล้วมาตรฐานจริงๆ มันมีไหม แล้วไซซิ่งแปลกๆ มันมีอะไรบ้าง บางไซซ์ถึงกับระบุลงไปว่ามีเศษ ¾ ! อะไรมันจะขนาดนั้น หรืออย่าง New Balance หรือ Clark ก็มีไซซ์เฉพาะเจาะจงลงไปอีกสำหรับคนหน้าเท้ากว้าง โลกของไซซ์รองเท้า อาจจะมีอะไรลึกล้ำกว่าที่เรารู้
#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

58 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
CHANGE2561
THE STANDARD
Naphat's bedroom story
Salmon Podcast
THE STANDARD