7 min

Kadir Gecesi Duas‪ı‬ Kuran Time

    • Islam

Fon Müziği: Hasan Kiriş (https://youtu.be/SXE5XjzQLqw)  

Alemlerin Rabbi Yüce Allahım, Sana sonsuz hamd ve şükür, Kâinatın Medar-ı Fahri Efendimize, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam ederek Sana el açıyorum.  Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, Senden Sana sığınırım. Sen izzet ve celal sahibisin. Zatını sena ettiğin gibi Seni sena etmekten, ululuğuna yaraşır beyanlarla Sana kulluğumu sunmaktan ve Sana azametine yakışır sözlerle içimi dökmekten acizim.  Ey bolca veren, fakat verdikleri ile minnet etmeyen ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç olmayan, asla minnet altına girmeyen Allahım! Ey celal ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi! Ey ümit edenlerin yanıltmaz yardımcısı/dayanağı! Ey sığınmak isteyenlerin yegane barınağı! Ey çığlık çığlığa feryad edenlerin biricik teselli kaynağı! Kuran-ı Kerim’in dünya semasına indirildiği şu mübarek Kadir gecesi hürmetine, bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün belâları üzerimizden kaldır, bütün günahlarımızı bağışla.  Ya Rab, şüphe yok ki sen affedersin, Kerîmsin, affetmeyi seversin, ne olur bizleri de affet. Salih kullarınla beraber haşret ve bizi Firdevs cennetine koy.   Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olmayan biricik Rabbimiz! Ümmet-i Muhammed’e dirlik ver! Fikrimizin ve ruhumuzun dağınıklığını Sana şikayet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin Sen olduğuna inanıyoruz. Bilhassa, kendileriyle beraber şu anda sana el açıp yalvardığımız, kadın erkek bütün mü’minlerin sıkıntılarını gidermeni, yaralarını sarmanı, enîs-ü celîsleri olmanı, onları her türlü kem göz ve kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmanı diliyor ve dileniyoruz.  Ey korkanların güvencesi, yolunu şaşırmışların kılavuzu, medet isteyenlerin yardımcısı ve ey merhametlilerin en merhametlisi! Senden nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hâle getirmeni, basiretlerimizi keskinleştirmeni ve aradaki perdeleri kaldırarak kalp gözümüzü açmanı diliyoruz. Ne olur, Senin büyüklüğüne layık fetihleri bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün ve rahmanî tecellîlerle kalb kâselerimizi de doldur!   Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan Sultanlar Sultanı! Senin hıfz u inayetinden başka sığınacak melce’ ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip kullarını da, önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden sıyanet buyur; buyur ki Senin salih kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım.  Ey zikrinden âciz olduğumuz biricik Mezkûr ve şükrüne tâkat getiremediğimiz yegâne Meşkûr! Bize, Seni anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını anlamaya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler ver.. sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıklarıyla doldur.. günahlarımızı bağışla.. Bizi ve ailelerimizi, kadın erkek bütün mü’minleri, Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi, Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!  ...
Okuyan: Zakir Yildirim

Fon Müziği: Hasan Kiriş (https://youtu.be/SXE5XjzQLqw)  

Alemlerin Rabbi Yüce Allahım, Sana sonsuz hamd ve şükür, Kâinatın Medar-ı Fahri Efendimize, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam ederek Sana el açıyorum.  Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, Senden Sana sığınırım. Sen izzet ve celal sahibisin. Zatını sena ettiğin gibi Seni sena etmekten, ululuğuna yaraşır beyanlarla Sana kulluğumu sunmaktan ve Sana azametine yakışır sözlerle içimi dökmekten acizim.  Ey bolca veren, fakat verdikleri ile minnet etmeyen ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç olmayan, asla minnet altına girmeyen Allahım! Ey celal ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi! Ey ümit edenlerin yanıltmaz yardımcısı/dayanağı! Ey sığınmak isteyenlerin yegane barınağı! Ey çığlık çığlığa feryad edenlerin biricik teselli kaynağı! Kuran-ı Kerim’in dünya semasına indirildiği şu mübarek Kadir gecesi hürmetine, bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün belâları üzerimizden kaldır, bütün günahlarımızı bağışla.  Ya Rab, şüphe yok ki sen affedersin, Kerîmsin, affetmeyi seversin, ne olur bizleri de affet. Salih kullarınla beraber haşret ve bizi Firdevs cennetine koy.   Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olmayan biricik Rabbimiz! Ümmet-i Muhammed’e dirlik ver! Fikrimizin ve ruhumuzun dağınıklığını Sana şikayet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin Sen olduğuna inanıyoruz. Bilhassa, kendileriyle beraber şu anda sana el açıp yalvardığımız, kadın erkek bütün mü’minlerin sıkıntılarını gidermeni, yaralarını sarmanı, enîs-ü celîsleri olmanı, onları her türlü kem göz ve kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmanı diliyor ve dileniyoruz.  Ey korkanların güvencesi, yolunu şaşırmışların kılavuzu, medet isteyenlerin yardımcısı ve ey merhametlilerin en merhametlisi! Senden nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hâle getirmeni, basiretlerimizi keskinleştirmeni ve aradaki perdeleri kaldırarak kalp gözümüzü açmanı diliyoruz. Ne olur, Senin büyüklüğüne layık fetihleri bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün ve rahmanî tecellîlerle kalb kâselerimizi de doldur!   Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan Sultanlar Sultanı! Senin hıfz u inayetinden başka sığınacak melce’ ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip kullarını da, önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden sıyanet buyur; buyur ki Senin salih kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım.  Ey zikrinden âciz olduğumuz biricik Mezkûr ve şükrüne tâkat getiremediğimiz yegâne Meşkûr! Bize, Seni anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını anlamaya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler ver.. sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıklarıyla doldur.. günahlarımızı bağışla.. Bizi ve ailelerimizi, kadın erkek bütün mü’minleri, Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi, Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!  ...
Okuyan: Zakir Yildirim

7 min