97 episodes

Kur’ân-ı Kerim salt meal üzerinden anlaşılacak bir kitap değil. Meal üzerinden okumak faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır bu uzun yıllar tartışma konusu olmuş bir mesele. Geçenlerde Kur’ân meali okuyan gençlerin deist ya da ateist olduğu yönünde bir açıklama da yapılmıştı hatırlarsanız. Bu bir ifrat olduğu gibi, bunun tefriti de yine sırf meal okuyarak radikalleşmektir.

Kur’ân’ı okumak ve anlamak demek Kur’ân’daki kelimelerin, cümlelerin sözlük anlamlarını bilmekten ziyade, o kelimelerin ne tür irtibatlarla birbirlerine bağlandıklarını anlamak, görebilmek demektir. Bir metni anlamanın temel şa

Kuran Time Kuran Time

  • Religion & Spirituality
  • 4.8 • 17 Ratings

Kur’ân-ı Kerim salt meal üzerinden anlaşılacak bir kitap değil. Meal üzerinden okumak faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır bu uzun yıllar tartışma konusu olmuş bir mesele. Geçenlerde Kur’ân meali okuyan gençlerin deist ya da ateist olduğu yönünde bir açıklama da yapılmıştı hatırlarsanız. Bu bir ifrat olduğu gibi, bunun tefriti de yine sırf meal okuyarak radikalleşmektir.

Kur’ân’ı okumak ve anlamak demek Kur’ân’daki kelimelerin, cümlelerin sözlük anlamlarını bilmekten ziyade, o kelimelerin ne tür irtibatlarla birbirlerine bağlandıklarını anlamak, görebilmek demektir. Bir metni anlamanın temel şa

  Bize Sorulmadan mı Yaratıldık? (Evet)

  Bize Sorulmadan mı Yaratıldık? (Evet)

  Yokluğa ve unutulmaya giden bir yol mu, yoksa acı da verse size varlığınızı hatırlatacak bir ceza mı?  
  “Allah beni yaratmadan önce niye bana sormadı?” veya “Allah bana bu yolun nasıl tehlikelerle dolu olduğunu söyleseydi de ben karar verseydim dünyaya gelip gelmeyeceğime” gibi sorular niçin kendi içinde tutarsız?
  Bir insan, iradesini hangi istikamette kullanabilir/kullanmalı?
  Başarılı ve mutlu kalabilen insanların kendilerine sorduğu kritik soru ne?

  • 14 min
  Zaman ve hayata dair paradokslar

  Zaman ve hayata dair paradokslar

  Eğer yıllar geçtikçe zamanın daha hızlı ilerlediğini düşünüyorsanız, gün geçtikçe okumaktan, öğrenmekten, kıymetli şeylere vakit ayırmaktan daha da bir uzaklaştığınızı fark ediyorsanız, bu video tam size göre. Anlatacağım şeyler mucizevi bir şekilde bu sorunlara çözümler bulamayacak, fakat tedavinin ilk ve en önemli adımı problemi teşhis etmektir. Dolayısıyla bu problemlere yol açan sebepleri tespit etmeye çalışacağız.  

  #zaman #paradoks #hayat

  • 11 min
  Kadir Gecesi Özel Programı

  Kadir Gecesi Özel Programı

  Kadir Gecesi'nde yaptığımız, geceyi değerlendirmeye matuf programımız. 

  • 41 min
  Kadir Gecesi Duası

  Kadir Gecesi Duası

  Fon Müziği: Hasan Kiriş (https://youtu.be/SXE5XjzQLqw)  

  Alemlerin Rabbi Yüce Allahım, Sana sonsuz hamd ve şükür, Kâinatın Medar-ı Fahri Efendimize, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam ederek Sana el açıyorum.  Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, Senden Sana sığınırım. Sen izzet ve celal sahibisin. Zatını sena ettiğin gibi Seni sena etmekten, ululuğuna yaraşır beyanlarla Sana kulluğumu sunmaktan ve Sana azametine yakışır sözlerle içimi dökmekten acizim.  Ey bolca veren, fakat verdikleri ile minnet etmeyen ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç olmayan, asla minnet altına girmeyen Allahım! Ey celal ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi! Ey ümit edenlerin yanıltmaz yardımcısı/dayanağı! Ey sığınmak isteyenlerin yegane barınağı! Ey çığlık çığlığa feryad edenlerin biricik teselli kaynağı! Kuran-ı Kerim’in dünya semasına indirildiği şu mübarek Kadir gecesi hürmetine, bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün belâları üzerimizden kaldır, bütün günahlarımızı bağışla.  Ya Rab, şüphe yok ki sen affedersin, Kerîmsin, affetmeyi seversin, ne olur bizleri de affet. Salih kullarınla beraber haşret ve bizi Firdevs cennetine koy.   Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olmayan biricik Rabbimiz! Ümmet-i Muhammed’e dirlik ver! Fikrimizin ve ruhumuzun dağınıklığını Sana şikayet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin Sen olduğuna inanıyoruz. Bilhassa, kendileriyle beraber şu anda sana el açıp yalvardığımız, kadın erkek bütün mü’minlerin sıkıntılarını gidermeni, yaralarını sarmanı, enîs-ü celîsleri olmanı, onları her türlü kem göz ve kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmanı diliyor ve dileniyoruz.  Ey korkanların güvencesi, yolunu şaşırmışların kılavuzu, medet isteyenlerin yardımcısı ve ey merhametlilerin en merhametlisi! Senden nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hâle getirmeni, basiretlerimizi keskinleştirmeni ve aradaki perdeleri kaldırarak kalp gözümüzü açmanı diliyoruz. Ne olur, Senin büyüklüğüne layık fetihleri bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün ve rahmanî tecellîlerle kalb kâselerimizi de doldur!   Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan Sultanlar Sultanı! Senin hıfz u inayetinden başka sığınacak melce’ ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip kullarını da, önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden sıyanet buyur; buyur ki Senin salih kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım.  Ey zikrinden âciz olduğumuz biricik Mezkûr ve şükrüne tâkat getiremediğimiz yegâne Meşkûr! Bize, Seni anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını anlamaya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler ver.. sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıklarıyla doldur.. günahlarımızı bağışla.. Bizi ve ailelerimizi, kadın erkek bütün mü’minleri, Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi, Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!  ...
  Okuyan: Zakir Yildirim

  • 7 min
  Kadir Suresi Tefsiri | Kadir Gecesi ve Anlamı

  Kadir Suresi Tefsiri | Kadir Gecesi ve Anlamı

  İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi’nde yapılan ibadet ve taatler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir. Her ne kadar bazı âlimlere göre bu ifadeler kesretten kinaye olsa da, bir yönüyle Allah’ın rahmetinin ve lütfunun da bir tecellisi, müminler için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliğindedir. Bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanmalarına karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi’nin verildiği belirtilmiştir. (Malik, İ’tikaf, 6. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, DİA, XXIV, 124-125.) Bu hususiyet başka hiçbir geceye verilmemiştir. Öte yandan Kur’an’da dile getirilen ilahi müjdeler, başta Hz. Cebrail olmak üzere meleklerin fecre kadar yeryüzünde dualara, zikirlere ve tilavetlere ortak olmalarıyla taçlandırılmaktadır.

  #KadirGecesi #Kuran #Tefsir #Dua #Meal

  • 8 min
  Aşk-ı Mecazi ve Belkıs'ın Hz Süleyman (as) ile ilgili söyledikleri

  Aşk-ı Mecazi ve Belkıs'ın Hz Süleyman (as) ile ilgili söyledikleri

  #Ramazan #Kuran #Sohbet

  Neml 34: Dedi ki: Padişahlar, bir şehre girdiler mi, o şehri harap ederler ve halkının yücelerini aşağılık bir hale getirirler ve bunlar da böyle yapacaklar.

  • 21 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
17 Ratings

17 Ratings

Tartoysan ,

.

Tüm bölümleri düzenli yüklerseniz memnun oluruz. Teşekkür ederiz.

Kokostubis ,

En sevdiğim tefsir dersi

Burada olmanız gerçekten çok iyi oldu. İlk defa çok seveceğim bir podcast dinleyebileceğim.

mecruhider ki ,

Çok sevindim

Sizi burda gördüğüme çok sevindim.

Top Podcasts In Religion & Spirituality

You Might Also Like