33 min

Đêm mưa, nghe jazz, kể chuyện Trang Fotones Podcast

    • Society & Culture

Một đêm mưa như đêm nay, hãy cùng Trang lắng nghe một truyện ngắn khác của Murakami do Trang dịch và giới thiệu. Trên một bản nhạc Jazz dìu dịu, hơi thở của đô thị và một ly whisky on the rock..

Bạn có thể ghé qua blog của Trang để đọc bản dịch câu chuyện này bất kỳ lúc nào:

https://www.trang-fotones.com/2021/10/podcast-em-mua-nghe-jazz-ke-chuyen.html

Một đêm mưa như đêm nay, hãy cùng Trang lắng nghe một truyện ngắn khác của Murakami do Trang dịch và giới thiệu. Trên một bản nhạc Jazz dìu dịu, hơi thở của đô thị và một ly whisky on the rock..

Bạn có thể ghé qua blog của Trang để đọc bản dịch câu chuyện này bất kỳ lúc nào:

https://www.trang-fotones.com/2021/10/podcast-em-mua-nghe-jazz-ke-chuyen.html

33 min

Top Podcasts In Society & Culture

iHeartPodcasts
New York Times Opinion
Crooked Media
WNYC Studios
This American Life
Emma Chamberlain and Ramble