7 min

מבזק: תדמית סי‪ן‬ זמן סין

    • Business

לפני כשבוע התפרסמו תוצאות הסקר השנתי של מכון הסקרים האמריקאי בעניין סין. הסקר מספק תובנות מרתקות על התדמית של סין בעולם ובישראל בפרט. כיצד סין נתפסת על ידי מדינות שונות בעולם? ואיזה ויכוח מתנהל בחדרי חדרים בין מדיניות הזאב הבודד וזירו קוביד הפוגעת במוניטין של סין..

בשיתוף: INNONATION-POWERHOUSE

לפני כשבוע התפרסמו תוצאות הסקר השנתי של מכון הסקרים האמריקאי בעניין סין. הסקר מספק תובנות מרתקות על התדמית של סין בעולם ובישראל בפרט. כיצד סין נתפסת על ידי מדינות שונות בעולם? ואיזה ויכוח מתנהל בחדרי חדרים בין מדיניות הזאב הבודד וזירו קוביד הפוגעת במוניטין של סין..

בשיתוף: INNONATION-POWERHOUSE

7 min