30 min

מה יותר חשוב: במבה או חיים של ילד‪?‬ בוסטר Booster

    • Society & Culture

אלרגיה למזון זו סכנת חיים - איך מתמודדים עם זה מול הילד, במשפחה ובמערכת החינוך. שיחה מרתקת עם נעמה קציר, אמא לילד אלרגי ופעילה בעמותת יה״ל
See omnystudio.com/listener for privacy information.

אלרגיה למזון זו סכנת חיים - איך מתמודדים עם זה מול הילד, במשפחה ובמערכת החינוך. שיחה מרתקת עם נעמה קציר, אמא לילד אלרגי ופעילה בעמותת יה״ל
See omnystudio.com/listener for privacy information.

30 min