1 hr 11 min

עץ הרימון נתן ריחו אנזל ולוקסי - לדבר זה לא משמין

    • Food

מה המקורות של הרימון? איך הוא חדר לשבעת המינים והאם באמת יש בו תרי"ג גרעינים?

מה המקורות של הרימון? איך הוא חדר לשבעת המינים והאם באמת יש בו תרי"ג גרעינים?

1 hr 11 min

Top Podcasts In Food