50 episodes

تبلت با اجرای مسیح علینژاد برنامه ای است با رویکرد انتقادی و چاشنی طنز که طیفی از مهم‌ترین اخبار روز، چالش‌های جامعه ایران و حرکت‌ها و کمپین‌های مردمی در داخل کشور را پوشش می‌دهد و می‌کوشد تا آگاهی اجتماعی در خصوص موضوعات مبتلابه جامعه را افزایش دهد.

تبلت - صدای آمریک‪ا‬ صدای آمریکا

  • News

تبلت با اجرای مسیح علینژاد برنامه ای است با رویکرد انتقادی و چاشنی طنز که طیفی از مهم‌ترین اخبار روز، چالش‌های جامعه ایران و حرکت‌ها و کمپین‌های مردمی در داخل کشور را پوشش می‌دهد و می‌کوشد تا آگاهی اجتماعی در خصوص موضوعات مبتلابه جامعه را افزایش دهد.

  • video
  تبلت: تلاش سازمان یافته برای خشکسازی ایران و خشونت علیه زنان - ۱۴۰۰,۰۴ آذر

  تبلت: تلاش سازمان یافته برای خشکسازی ایران و خشونت علیه زنان - ۱۴۰۰,۰۴ آذر

  برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.

  • 30 min
  • video
  تبلت: از اوضاع دانش آموزان محروم ایرانی تا رابطه ایران و روسیه - ۱۴۰۰,۲۰ آبان

  تبلت: از اوضاع دانش آموزان محروم ایرانی تا رابطه ایران و روسیه - ۱۴۰۰,۲۰ آبان

  برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.

  • 30 min
  • video
  تبلت: از وصلت دامادهای نظام با میزهای مدیریت تا عاقبت بالا رفتن از دیوار سفارت - ۱۴۰۰,۱۳ آبان

  تبلت: از وصلت دامادهای نظام با میزهای مدیریت تا عاقبت بالا رفتن از دیوار سفارت - ۱۴۰۰,۱۳ آبان

  برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.

  • 30 min
  • video
  تبلت: از عملکرد برزیلی مقامات در مهار کرونا تا ملاخور کردن دار و ندار مملکت - ۱۴۰۰,۰۶ آبان

  تبلت: از عملکرد برزیلی مقامات در مهار کرونا تا ملاخور کردن دار و ندار مملکت - ۱۴۰۰,۰۶ آبان

  برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.

  • 29 min
  • video
  تبلت: از دیوار مجازی چین تا آزار حقیقی زنان در رژیم اسلامی ایران - ۱۴۰۰,۲۹ مهر

  تبلت: از دیوار مجازی چین تا آزار حقیقی زنان در رژیم اسلامی ایران - ۱۴۰۰,۲۹ مهر

  برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.

  • 30 min
  • video
  تبلت: هندسه سیاسی: از حمله سپاه به مثلث هخامنشیان، ساسانیان و اسرائیل تا دایره چاپلوسی سلبریتی‌های حکومتی - ۱۴۰۰,۲۲ مهر

  تبلت: هندسه سیاسی: از حمله سپاه به مثلث هخامنشیان، ساسانیان و اسرائیل تا دایره چاپلوسی سلبریتی‌های حکومتی - ۱۴۰۰,۲۲ مهر

  برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.

  • 30 min

Top Podcasts In News

You Might Also Like