1 hr

قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت اول سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی

    • Religion & Spirituality

«دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی.
در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

«دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی.
در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

1 hr

Top Podcasts In Religion & Spirituality