3 hr 34 min

مدل‌سازی محیط درقلب صنعت بازی‌سازی - احسان ابراهیم‌زاد‪ه‬ Fancast - فن کست

    • Marketing

احسان ابرهیم زاده مدل‌ساز محیط در استودیو آرکین آمریکا است و در این قسمت با او در مورد تجربه‌ بازی‌سازی‌اش در ایران و مسیر رسیدنش به جریان اصلی بازی‌سازی در آمریکا صحبت می‌کنیم.
احسان ابراهیم‌زاده از موسسان شرکت پژواک در ایران است که بازی فریاد آزادی را تولید کردند

احسان ابرهیم زاده مدل‌ساز محیط در استودیو آرکین آمریکا است و در این قسمت با او در مورد تجربه‌ بازی‌سازی‌اش در ایران و مسیر رسیدنش به جریان اصلی بازی‌سازی در آمریکا صحبت می‌کنیم.
احسان ابراهیم‌زاده از موسسان شرکت پژواک در ایران است که بازی فریاد آزادی را تولید کردند

3 hr 34 min

Top Podcasts In Marketing