42 min

หุ้น ITV กับ ฐปณีย์ เอียดศรีไช‪ย‬ Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

เรื่องราวบานปลายสำหรับกรณีหุ้นสื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล หลัง ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เปิดเผยหลักฐานสำคัญ นั่นคือ คลิปการประชุมผู้ถือหุ้นที่เนื้อหาไม่ตรงกับรายงานการประชุม จนทำให้สังคมเกิดคำถามและตั้งข้อสังเกตถึงพิรุธหลายอย่าง
รายการ #WhyItMATTERsNOW ชวน ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ในฐานะอดีตผู้สื่อข่าว itv และ อาจารย์มุนินทร์ พงศาปาน จากคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มาร่วมแสดงข้อคิดเห็นและหาจุดจบของประเด็นนี้ด้วยกัน ติดตามได้ในเวลา 19.00 น.
#หุ้นสื่อ #พิธา #ฐปณีย์ #TheMATTER
หมายเหตุ: รายการถ่ายทำเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เรื่องราวบานปลายสำหรับกรณีหุ้นสื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล หลัง ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เปิดเผยหลักฐานสำคัญ นั่นคือ คลิปการประชุมผู้ถือหุ้นที่เนื้อหาไม่ตรงกับรายงานการประชุม จนทำให้สังคมเกิดคำถามและตั้งข้อสังเกตถึงพิรุธหลายอย่าง
รายการ #WhyItMATTERsNOW ชวน ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ในฐานะอดีตผู้สื่อข่าว itv และ อาจารย์มุนินทร์ พงศาปาน จากคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มาร่วมแสดงข้อคิดเห็นและหาจุดจบของประเด็นนี้ด้วยกัน ติดตามได้ในเวลา 19.00 น.
#หุ้นสื่อ #พิธา #ฐปณีย์ #TheMATTER
หมายเหตุ: รายการถ่ายทำเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

42 min

Top Podcasts In News

The Daily
The New York Times
Candace
Candace Owens
The Tucker Carlson Show
Tucker Carlson Network
Pod Save America
Crooked Media
Up First
NPR
The Ben Shapiro Show
The Daily Wire