116 episodes

用著牧人的身份來談論一些角度

Powered by Firstory Hosting

牧人之‪語‬ Samuel

  • Religion & Spirituality

用著牧人的身份來談論一些角度

Powered by Firstory Hosting

  亞伯拉罕的蒙召

  亞伯拉罕的蒙召

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckwd9d7qi2ay10a85511vkanr?m=comment
  歡迎來到真耶穌教會三興教會
  他們卻羨慕一個更美的家鄉,就是在天上的,所以神被稱為他的神,並不以為恥;為他已經給他們預備了一座城。(來11:16)

  https://www.instagram.com/tjc.sx/
  https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
  https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

  Powered by Firstory Hosting

  • 4 min
  巴別塔事件

  巴別塔事件

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckwd31gfmnccq0903syrry9ta?m=comment
  歡迎來到真耶穌教會三興教會


  創 11:4-5 (CUV)
  11:4 他們說:「來吧!我們要建造一座城和一座塔,塔頂通天,為要傳揚我們的名,免得我們分散在全地上。」
  11:5 耶和華降臨,要看看世人所建造的城和塔。

  創 11:4-5 (BHS)
  11:4 וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשֹׁ֣ו בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃
  11:5 וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃

  創 11:4-5 (LXX)
  11:4 καὶ εἶπαν δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον οὗ ἡ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς
  11:5 καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων

  創 11:4-5 (NKJV)
  11:4 And they said, "Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top (is) in the heavens; let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth."
  11:5 But the LORD came down to see the city and the tower which the sons of men had built.


  https://www.instagram.com/tjc.sx/
  https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
  https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw
  瑞瑪聖經工具https://bible1.tjc.org/?mainview=hom&subview=wdt&int_orglng=hebrew&int_sortby=ote&bcv=1.11.4&ver=cuv&lang=zh

  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  挪亞醉酒

  挪亞醉酒

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckwbou8dfbuvn0832bg19usj5?m=comment
  歡迎來到真耶穌教會三興教會
  【不要醉酒,酒能使人放蕩,乃要被聖靈充滿。】(弗5:18)
  https://www.instagram.com/tjc.sx/
  https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
  https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  承受新世界的挪亞

  承受新世界的挪亞

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckw9d347y7iuo0890yrg3chbl?m=comment
  歡迎來到真耶穌教會三興教會
  【流你們血害你們命的,無論是獸,是人,我必討他的罪,就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的,他的血也必被人所流,因為神造人,是照自己的形象造的。】(創9:5-6)
  https://www.instagram.com/tjc.sx/
  https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
  https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

  Powered by Firstory Hosting

  • 4 min
  挪亞出方舟

  挪亞出方舟

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckw4jv2a2babs0848a2avp0iz?m=comment
  歡迎來到真耶穌教會三興教會
  【挪亞為耶和華造了一座壇,拿各類潔淨的牲畜,飛鳥,獻在壇上為燔祭。耶和華聞那馨香之氣,就心裡說,我不再因人的緣故咒詛地,也不再按著我才行的,滅各種的活物了。地還存留的時候,稼穡,寒暑,冬夏,晝夜就永不停息了。】(創8:20-22)
  https://www.instagram.com/tjc.sx/
  https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
  https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

  Powered by Firstory Hosting

  • 4 min
  全家入方舟

  全家入方舟

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckw4jlctqgo790968j2ap5l45?m=comment
  歡迎來到真耶穌教會三興教會

  就是那從前在挪亞預備方舟,神容忍等待的時候,不信從的人;當時進入方舟,藉著水得救的不多,只有八個人;這水表明的洗禮,現在藉著耶穌基督復活也拯救你們;這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢,只求在神面前有無虧的良心。】(彼前3:20-21)
  https://www.instagram.com/tjc.sx/
  https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
  https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

  Powered by Firstory Hosting

  • 4 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality