36 min

003. Tại sao chúng ta lại phải yêu bản thân Tổ Buôn

    • Society & Culture

Xin chào, tụi mình là Tổ buôn Podcast. Ở đây chúng mình nói dài, nói dai, nói vui và nói ý nghĩa!! mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua EMAIL: tobuonvielife@gmail.com FANPAGE: https://m.facebook.com/tobuonpodcast/ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

Xin chào, tụi mình là Tổ buôn Podcast. Ở đây chúng mình nói dài, nói dai, nói vui và nói ý nghĩa!! mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua EMAIL: tobuonvielife@gmail.com FANPAGE: https://m.facebook.com/tobuonpodcast/ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

36 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
This American Life
Fail Better with David Duchovny
Lemonada Media
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio + Stitcher
Wild Card with Rachel Martin
NPR