50 min

#04 Czas słuchania się kończy: Kasper Jakubowski i Andrzej Biderman - bioróżnorodność miasta i lasu Czas słuchania się kończy

    • Life Sciences

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

Podcast #04, o bioróżnorodności miasta i lasu to próba określenia pól zaangażowania człowieka na rzecz innych gatunków zarówno w mieście jak i poza nim. Czasem więcej dobrego zrobimy... nie robiąc nic! Jakie znaczenie ma martwe drewno dla lasu, a jakie park narodowy dla różnych gatunków? Na te i wiele innych tematów rozmawiamy z Kasprem Jakubowskim i Andrzejem Bidermanem.  

0:00-0:36 - Intro
0:37-3:05 - Kilka słów wstępu
3:06-22:45 - Rozmowa z Kasprem Jakubowskim o przyrodzie powracającej do miast
22:46-23:20 - Mama Ziemia
23:21-49:31 - Rozmowa z Andrzejem Bidermanem o mozaice zależności zwanej bioróżnorodnością
49:32-50:11 - Podsumowanie rozmów
50:12-50:43 - Outro   

Zainteresuj się: 

Encyklika Laudato si' w pdf 

Opracowanie o bioróżnorodności wokół nas

Artykuły o różnych aspektach bioróżnorodności na stronie Caritas Laudato si'

Andrzej Biderman, przyrodnik, dydaktyk oraz ceniony ekspert w dziedzinie rozwijania lokalnych inicjatyw na rzecz Stworzenia, facylitator.

Kasper Jakubowski, współtwórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę. W swojej pracy naukowej rozwija zagadnienia związane z czwartą przyrodą, która odzyskuje dla siebie miejsce w przestrzeniach opuszczonych przez człowieka.

Spacerownik "Chodźże na pole!" (krakowski)

Spacerownik "Mikrowyprawy nad Wisłę i nie tylko" (warszawski, cz.1)

Spacerownik: "Mikro-wyprawy w zieleń waszawską" (warszawski, cz.2)   

Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).  

Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

Podcast #04, o bioróżnorodności miasta i lasu to próba określenia pól zaangażowania człowieka na rzecz innych gatunków zarówno w mieście jak i poza nim. Czasem więcej dobrego zrobimy... nie robiąc nic! Jakie znaczenie ma martwe drewno dla lasu, a jakie park narodowy dla różnych gatunków? Na te i wiele innych tematów rozmawiamy z Kasprem Jakubowskim i Andrzejem Bidermanem.  

0:00-0:36 - Intro
0:37-3:05 - Kilka słów wstępu
3:06-22:45 - Rozmowa z Kasprem Jakubowskim o przyrodzie powracającej do miast
22:46-23:20 - Mama Ziemia
23:21-49:31 - Rozmowa z Andrzejem Bidermanem o mozaice zależności zwanej bioróżnorodnością
49:32-50:11 - Podsumowanie rozmów
50:12-50:43 - Outro   

Zainteresuj się: 

Encyklika Laudato si' w pdf 

Opracowanie o bioróżnorodności wokół nas

Artykuły o różnych aspektach bioróżnorodności na stronie Caritas Laudato si'

Andrzej Biderman, przyrodnik, dydaktyk oraz ceniony ekspert w dziedzinie rozwijania lokalnych inicjatyw na rzecz Stworzenia, facylitator.

Kasper Jakubowski, współtwórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę. W swojej pracy naukowej rozwija zagadnienia związane z czwartą przyrodą, która odzyskuje dla siebie miejsce w przestrzeniach opuszczonych przez człowieka.

Spacerownik "Chodźże na pole!" (krakowski)

Spacerownik "Mikrowyprawy nad Wisłę i nie tylko" (warszawski, cz.1)

Spacerownik: "Mikro-wyprawy w zieleń waszawską" (warszawski, cz.2)   

Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).  

Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

50 min